Primátor ocenil detské osobnosti mesta

24. 6. 2019

V pondelok 24. júna odovzdal primátor mesta Richard Rybníček žiakom trenčianskych základných škôl 25 ocenení Detská osobnosť mesta Trenčín 2019. Všetkým oceneným blahoželáme!

Najlepším fyzikom je všestranne nadaný deviatak Michal Kišš zo ZŠ, Bezručova. Od piateho ročníka sa pravidelne zúčastňuje na rôznych školských súťažiach a zaraďuje sa medzi najúspešnejších riešiteľov. Svoje vedomosti, ale i talent prejavil najmä v prírodovedných predmetoch. V tomto školskom roku sa výborne umiestnil  na 3. mieste v krajskom kole fyzikálnej  olympiády, k úspechu ho viedla Monika Moťovská. Opakovane dostal dôveru a zastupoval žiakov v Žiackej školskej rade. V deviatom ročníku túto radu vedie a zastupuje žiakov  školy v projektoch Aktív 1, 2.  Vynikajúce výsledky Michalovi zabezpečili prijatie na strednú školu bez prijímacích skúšok.

Michal Kišš

Najlepším biológom je veľmi šikovná a usilovná deviatačka Eliška Brezováková zo ZŠ, Veľkomoravská. Dosahuje vynikajúci prospech a je aj umelecky nadaná, tento rok končí ZUŠ – tanečný odbor. Biologickej olympiády sa zúčastňuje pravidelne od 5. ročníka, tento rok sa po víťazstve v krajskom kole v kategórii – zoológia zúčastnila celoštátneho kola v Tatranskej Lomnici a stala sa úspešnou riešiteľkou. Na olympiádu Elišku pripravoval Václav Janský.

Eliška Brezováková

Najlepším olympionikom v dejepise je Tomáš Otrubčák zo ZŠ, Dlhé Hony. Patrí medzi najbystrejších žiakov svojho ročníka. Geografia, matematika i dejepis sú predmety, v ktorých súťaží s najlepšími. V tomto školskom roku však najviac vynikol v dejepise. Nikdy pre neho neboli problémom fakty – hravo zvláda roky, mená, súvislosti. Baví ho čítať knihy, a tak získavať nové vedomosti a poznatky. Preto vôľa zlepšovať sa a poctivo na sebe pracovať ho posúvajú ďalej a robia z neho nielen skvelého žiaka, ale aj lepšieho človeka. Vďaka svojej usilovnosti dosiahol v tomto školskom roku druhé miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády, pripravoval ho Ľuboš Gondár.

Tomáš Otrubčák

Najlepším olympionikom vo francúzskom jazyku je Leila Kadlecová zo ZŠ,  Dlhé Hony. Leila  sa narodila v Kanade a možno práve preto sa v nej  prebudila láska k francúzskemu a anglickému jazyku . Celý prvý stupeň absolvovala v Dánsku a od roku 2016 sa stala žiačkou Základnej školy, Dlhé Hony, Trenčín. Pod vedením svojej mamy si udržiava svoju francúzštinu na takej úrovni, že na celom Slovensku nie je nikto lepší ako Leila, o čom svedčí jej víťazstvo v celoslovenskom kole olympiády z francúzskeho jazyka. Leila obľubuje  gymnastiku a  spoločenský tanec. Je to dievča, na ktoré sa môžete vždy spoľahnúť, je mimoriadne vnímavá so schopnosťou osvojiť si nové vedomosti neuveriteľne rýchlo. Jej francúzština je taká  ľubozvučná, že pri jej počúvaní máte pocit, že ste sa preniesli do Paríža.

leila

Najlepším olympionikom v anglickom jazyku kat. 1A je Kristián Filimpocher zo ZŠ, Bezručova. Anglický jazyk je jeho veľkým koníčkom. O tom najlepšie svedčí jeho víťazstvo v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1A, čím si zabezpečil postup do celoštátneho kola v Bratislave, medzi ôsmich najlepších žiakov v rámci Slovenska. Tu sa stal sa úspešným riešiteľom. Pri dosahovaní úspechov bola Kristiánovi nápomocná Soňa Vavríková.

Filimpocher

Najlepším  olympionikom v nemeckom jazyku kategória 1A je siedmak Ján Marušinec zo ZŠ, Veľkomoravská.  Nemčinu sa v škole učí druhý rok a za taký krátky čas stihol dosiahnuť veľké úspechy. Tento školský rok vyhral krajské kolo olympiády v nemeckom jazyk v kategórii 1A  a následne postúpil do celoslovenského kola, ktoré sa konalo v Bratislave, kde sa stal úspešným riešiteľom. Z jeho úspechu sa potešila aj učiteľka Katarína Stanková. Ján sa vo voľnom čase venuje hre na husliach, na ktoré hrá už 6 rokov. Má rád aj matematiku a fyziku.

Ján Marušinec

Najlepším olympionikom v anglickom jazyku kat. 1C a najlepším olympionikom v nemeckom jazyku kategória 1B je Júlia Bystrická zo ZŠ,  Dlhé Hony. Je mimoriadne tvorivá s nevšedným talentom pre komunikáciu či osvojovanie si cudzích jazykov.  V tomto školskom roku sa Júlia zúčastnila na viacerých olympiádach a súťažiach. V krajskom kole olympiády z nemeckého jazyka  obsadila krásne  3. miesto. Piata skončila v krajskom kole olympiády z matematiky. Najväčší úspech dosiahla v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku, kde v silnej konkurencii vyhrala, postúpila do celoslovenského kola, kde získala krásne 3. miesto. Vďaka patrí aj jej učiteľke Petre Bartošovej. Napriek spomenutým oblastiam, v ktorých Júlia vyniká, celistvosť jej osobnosti dokazujú i mimoriadne schopnosti v prírodovednej oblasti, v predmetoch ako sú chémia  a fyzika a jej  neuhasiteľná túžba po nových informáciách.

Bystrická

Najlepším olympionikom v ruskom jazyku, najlepším recitátorom súťaže Hviezdoslavov Kubín – próza, najlepším rétorom a súčasne najvýraznejšou detskou osobnosťou je Izabela Mišáková zo ZŠ, Dlhé Hony.  Je  veľmi talentovanou, pracovitou a svedomitou žiačkou  9. ročníka. Dosahuje vynikajúce výsledky vo všetkých predmetoch. Každoročne sa úspešne  zúčastňuje niekoľkých súťaží, kde predovšetkým v ruskom jazyku a umeleckých súťažiach dosahuje vynikajúce výsledky. V prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín  sa prebojovala do krajského kola, kde získala 3.miesto. Každoročne sa zúčastňuje  aj na súťaží Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec, kde bola opäť úspešná, v krajskom kole získala 3. miesto.  Medzi jej najvýraznejšie úspechy v tomto školskom roku patrí 1. miesto v   krajskom kole olympiády z ruského jazyka a v celoslovenskom kole krásne 2. miesto. Pod Izabelkinými výsledkami sú podpísané aj učiteľky Mirka Kaliňáková a Ivetka Bočkayová. Okrem súťaží sa Izabela  prezentuje aj ako moderátorka školských podujatí  a reportérka krúžku Mladí reportéri, pričom uplatňuje svoje organizačné schopnosti, vnímavosť a pozitívny vzťah k ľuďom. Vo voľnom  čase rada číta, cestuje a spoznáva nové veci a ľudí.

Izabela Mišáková

Najlepším recitátorom súťaže Hviezdoslavov Kubín – poézia je deviatačka Natália Pašková zo ZŠ, Veľkomoravská. Patrí k výnimočným žiakom. V tomto školskom roku získala 1. miesto v krajskej súťaži v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín – kategória poézia. K tomuto výsledku jej pomáhala Anna Strempeková. Nemenej významné výsledky dosiahla Natálka v športe, ktorému sa venuje od svojich  4 rokov. Získala veľké množstvo ocenení, z nich najvýraznejší je titul majsterky Slovenska v športovej gymnastike v kategórii B v roku 2018. Okrem toho aj krásne spieva a  baví ju aj politika.

Pašková

Najlepším prednášateľom povestí Šaliansky Maťko – 3. kategória je Emília Škvareninová zo ZŠ, Dlhé Hony. Jej veľká empatia, nevšedná vnímavosť, pozorovací talent, citlivosť a fantázia si našli svoje miesto v umeleckom prednese prózy. Prekvapením pre všetkých, ktorí Emíliu poznajú,  bol jej postup v 5. ročníku až do celoslovenského kola Hviezdoslavovho Kubína. O jej neúnavnom hľadaní spôsobu, ako oživiť text  a predviesť ho pred publikom, svedčí tohtoročné umiestnenie na  3. mieste krajského kola súťaže Šaliansky Maťko. Pripravovala ju Renata Fabová. Úspechy v umeleckej oblasti ju povzbudili, aby si začala plniť ďalšie sny. Ako žiačka 1. ročníka literárno-dramatického odboru ZUŠ K. Pádivého vytvorila autorský scenár, ktorý bol  uvedený pred publikom.

Emília Švareninová

Najlepšou cimbalistkou je Hana Scheerová, ktorá navštevuje Základnú umeleckú školu Karola Pádivého 8 rokov. Prvé štyri roky sa venovala hre na flaute a posledné štyri roky jej učaroval cimbal. Tento školský rok končí štúdium v triede Andreja Staňa a v septembri nastupuje na Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici. Za štvorročné štúdium hry na cimbale získala dvakrát strieborné pásmo v celoslovenskej cimbalovej súťaži v Bratislave a raz zlaté pásmo v tej istej súťaži v Banskej Bystrici. Chceme predovšetkým vyzdvihnúť, že Hanka pravidelne reprezentuje základnú umeleckú školu na verejných koncertoch a vystúpeniach na ľudovú nôtu alebo v oblasti klasickej hudby.

Scheerova

Najlepší Slávik Slovenska je Soňa Maradíková, ktorá je obdarená viacerými talentami. V ZUŠ K. Pádivého sa venuje  sólovému spevu pod vedením Dobroslavy Švajdovej a jej záujem sa postupne rozšíril o  hru na klavíri a očaril ju aj cimbal. Radosť z objavovania krásy folklóru, ľudovej piesne a svoj talent  zúročuje Soňa nielen na vystúpeniach Drietomanky, ale aj opakovanými úspechmi v regionálnych speváckych súťažiach Trenčianske hodiny, Pieseň Lydky Fajtovej, či Stančekova Prievidza, kde si tiež vyspievala krásne prvé miesto. Trenčiansky kraj po 4 rokoch opäť reprezentovala v celoslovenskom kole Slávika Slovenska.

maradíková

Najlepší prednášateľ povestí Šaliansky Maťko – 2. kategória je Paula Podivinská zo ZUŠ Karola Pádivého, ktorú navštevuje 4 roky vo dvoch odboroch: literárno-dramatický a hudobný odbor – hra na husliach. Pedagógovia vyzdvihujú jej talent, ale tiež ochotu reprezentovať základnú umeleckú školu v umeleckom prednese. Paula sa pravidelne zúčastňuje na rôznych recitačných súťažiach. V tomto roku to bol Hviezdoslavov Kubín a Šaliansky Maťko, ktoré jej priniesli cenné umiestnenie. V krajskom kole súťaže v prednese  povestí Šaliansky Maťko získala 3. miesto.

podivinska

Najlepšia atlétka – skok do diaľky, beh na 60 m je deviatačka Tamara Balajová zo ZŠ, Veľkomoravská. Je vynikajúcou športovkyňou. Je nadaná na atletické disciplíny,  preteká v skoku do diaľky, v behoch na 60 m a 600 m,  v štafetových behoch. V tomto školskom roku dosiahla víťazstvo v krajskom kole v skoku do diaľky a v behu na 60 m,  miesto v celoslovenskom kole v skoku do diaľky skončila na 1. mieste. Na jej skvelé výkony je hrdý aj učiteľ Milan Šifra. Tamara je aj skvelou výtvarníčkou. Vytvára titulné stránky školského časopisu a zapája sa do všetkých školských výtvarných súťaží.  Vo svojom voľnom čase rada bicykluje, pláva, korčuľuje sa a v zime rada lyžuje. Tamarke prajeme veľa ďalších medailí  a úspešný štart do štúdia v strednej škole.

Tamara Balajová

Najlepšia atlétka – hod kriketovou loptičkou je Klaudia Opátová zo ZŠ, Hodžova. Odmalička sa venuje športu. Pravidelne reprezentuje školu vo vybíjanej, hádzanej, basketbale a atletike. V hode kriketovou loptičkou obsadila v okresnom finále škôl 1. miesto a na majstrovstvách kraja 2. miesto.

opátová

Najlepší bedmintonistiMatúš Čarnogurský a Jozef Mitocha zo ZŠ, Kubranská. Navštevujú 9. A triedu pre mimoriadne nadané deti. Ich záujmy nie sú orientované iba na štúdium, veľa času venujú aj športovým aktivitám. Školu počas uplynulých rokov reprezentovali vo futbale, volejbale, basketbale i hádzanej. Jozef úspešne pohyboval aj figúrkami na šachovnici. Najvýraznejšie úspechy  dosahujú chlapci v bedmintone. Bedmintonový krúžok navštevujú už siedmy rok. Sú členmi Bedmintonového klubu MI Trenčín. Klub reprezentovali  nielen na turnajoch v rámci Slovenska, ale i na medzinárodnej úrovni. Za ZŠ, Kubranská súťažili v krajskom kole bedmintonu, kde vybojovali druhé miesto. Keďže tento rok obidvaja chlapci zo školy odchádzajú, aj na tomto mieste je náležité poďakovať im za reprezentáciu školy a v ďalšom študijnom i športovom živote im zaželať veľa úspechov.

bedmintonisti

Najlepší florbalisti sú zo ZŠ, Dlhé Hony – Jakub Repka, Samuel Polák, Matej Galajda, Filip Cifranič, Samuel Vlnka, Peter Blaho,  Patrik Blažej, Juraj Blažej, Damián Dohál, Tomáš Bulejčík, Matúš Kyselica, Adam Krecháč – pod vedením učiteľky Zuzany Svrčkovej vytvorili dobrý športový team, ktorý sa vždy navzájom podporoval. Aj v krízových situáciách sa dokázali zomknúť a bojovať o dosiahnutie ich sna – prvenstvo v krajskom kole s postupom na Majstrovstvá SR žiakov vo florbale  ZŠ, kde  vybojovali 5. miesto. Cenu prevzal Jakub Repka.

Jakub Repka

Najlepšie gymnastky sú zo ZŠ, Hodžova – Natália Brezanová, Adela Stražáková, Zoja Sirotná, Lucia Mikušová, Ema Sapáková a Simona Feherová. Od útleho detstva sa venujú športovej gymnastike a fitnes. V týchto športových odvetviach dosahujú vynikajúce individuálne výsledky v rámci Slovenska a Európy. Tento školský rok pod odborným vedením Mgr. Petra Boláčeka postúpili v športovej gymnastike družstiev až na Majstrovstvá SR. Po minuloročnom 4. mieste sa dievčatám podarilo vybojovať krásne 2. miesto.

Natália Brezanová Adela Stražáková Zoja Sirotná Lucia Mikušová Ema Sapáková

Najlepší vo futbale – mladší žiaci sú zo ZŠ, Ul. L. Novomeského. Pod vedením Petra Číbika sa prebojovali na celoslovenské finále v Národnom tréningovom centre Slovenského futbalového zväzu v Poprade. Vo finálovom zápase síce podľahli Žiline 6:5, ale aj tak sa stali vicemajstrami SR. Zároveň vyhrali pre školu aj finančnú čiastku 2000,-€, ktorá bude použitá na nákup športových potrieb. Cenu prevzal kapitán tímu Patrik Ďurža.

patrik Durža

Najlepší vo futbale – mladší žiaci a žiačky sú zo ZŠ, Ul. L. Novomeského, ktorí svoj futbalový talent ukázali mladí futbalisti na Majstrovstvách Slovenska McDonald´s Cup v Poprade, kde sa stretlo 8 najlepších tímov z celého Slovenska.  Chlapci  a dievčatá zo ZŠ, Ul. L. Novomeského v Trenčíne si z tejto súťaže opäť odniesli majstrovský titul. Z tímu boli ocenení aj jednotlivci – Timea Majanová a Milan Vicena za najtvrdšiu strelu a Timea Majanová bola vyhlásená aj za najlepšiu hráčku turnaja. Naši Majstri Slovenska získali zároveň hlavnú výhru – výlet na zápas španielskej futbalovej súťaže La Liga v Barcelone. K úspechu doviedli mladých futbalistov Peter Čibík a Michal Vereš. Ocenenie prevzal kapitán Rocco Baravelli.

Rocco

Najlepšie hádzanárky sú zo ZŠ, Hodžova, ktoré sa opäť po roku stali najlepšími hádzanárkami Slovenskej republiky. Ziskom titulu Majsteriek Slovenska úspešne reprezentovali nielen svoju školu, ale aj Hádzanársky klub AS Trenčín, kde pravidelne všetky trénujú. Väčšina z týchto dievčat sa pár dní po školských majstrovstvách zúčastnila Majstrovstiev Slovenska starších žiačok v Bardejove, kde skončili na vynikajúcom 2. mieste. Líderkou a najskúsenejšou hráčkou družstva, ktorá dokáže rozhodovať ťažké zápasy , burcovať dievčatá k lepším výkonom, podporovať ich, radiť im, bola počas celej sezóny v škole aj v hádzanárskom klube Klára Paulínyová. Klára je veľmi úspešnou hádzanárkou, jednou z najlepších strelkýň dorasteneckej ligy, kde sa so svojimi spoluhráčkami v uplynulej sezóne umiestnila na 3. mieste, zároveň je aj reprezentantkou Slovenska v kategórii do 17. rokov. Klára okrem hádzanej reprezentovala školu aj v basketbale, volejbale, vybíjanej, atletike a taktiež je vynikajúcou žiačkou.

Klára Paulínyová

MIMORIADNE OCENENIA

Najlepší detský spevácky zbor je Detský spevácky zbor Vážky, ktorý  pracuje v ZŠ, Dlhé Hony od roku 2007 ako záujmový útvar. Jeho členskú základňu tvoria žiaci 2.- 9. ročníka tejto školy. Vedúcou a dirigentkou zboru je PaedDr. Miroslava Kaliňáková. Repertoár zboru tvoria predovšetkým skladby 20. storočia, zborové úpravy ľudových piesní  a  vianočný repertoár. Zbor každoročne uskutočňuje príležitostné  samostatné vystúpenia pre verejnosť, ale aj spoločné vystúpenia s inými speváckymi zbormi a interpretmi. Taktiež sa zúčastňuje na súťažiach speváckych zborov, kde reprezentuje Trenčiansky kraj a mesto Trenčín. Tento školský rok bol bohatý na niekoľko takých  koncertov a súťažných vystúpení.  V roku 2018 vydal spevácky zbor svoje debutové CD. Veľkým úspechom zboru bolo  v októbri 2018 strieborné pásmo na medzinárodnej súťaži speváckych zborov Voce magna v Žiline. V apríli 2019 získal zbor na krajskej súťaži detských speváckych zborov Mládež spieva 1. miesto v zlatom pásme s priamym postupom na celoštátne kolo. Ocenenie prevzala členka zboru Terézia Lendvayová.

LendvayovA

Najlepšia cyklistka je siedmačka Dorota Vojtíšková zo ZŠ, Kubranská. Okrem toho, že je svedomitou žiačkou a v štúdiu dosahuje výborné výsledky, je aj vynikajúcou športovkyňou. Už pred pár rokmi jej učarovali dve kolesá. Od bicyklovania na ihrisku sa postupne dostala k pretekaniu. Jazdí na horskom aj cestnom bicykli. Najvýraznejšie športové výsledky v uplynulej sezóne: 1. miesto na Majstrovstvách Slovenskej republiky MTB XCO (horské bicykle – cross country, jazda v teréne), 1.miesto Slovenský pohár MTB XCO horské bicykle – cross country, jazda v teréne) – celkové poradie. Celkovo za rok 2018 absolvovala Dorotka 35 štartov, z toho  25-krát získala pódiové umiestnenie. Vďaka týmto výsledkom si pre tento rok vybojovala miestenku na Majstrovstvá Európy v cyklistike. Veríme, že sa jej bude dariť a bude úspešne reprezentovať nielen našu krajinu, ale aj mesto a školu.

Dorota Vojtíšková

Najlepší dejepisáriAlex Špalda, Sandra Ševčíková a Filip Uličný, žiaci ZŠ, Ul. L. Novomeského, ktorí sa v silnej konkurencii prebojovali cez krajské kolo dejepisnej súťaže Medzníky II. svetovej vojny a z prvého miesta postúpili do celoslovenského kola. Žiaci sa naň poctivo pripravovali s učiteľom Petrom Porošinom. Skúmali rôzne dokumenty, filmy i fotografie zbraní a vojenskej techniky. V náročnom štvorkolovom celoslovenskom finále sa umiestnili na peknom 8. mieste so stratou len 4 bodov za víťazmi.

Najlepšia karatistka je Lucia Mrázová zo ZŠ, Bezručova. Karate sa venuje už od svojich štyroch rokov. Napriek tomu, že športu venuje svoj voľný čas, v škole dosahuje výborné študijné výsledky. Je cieľavedomá, zodpovedne pristupuje k plneniu povinností. Je otvorenej, kamarátskej povahy, obľúbená v kolektíve. V karate dosahuje vynikajúce výsledky nielen na Slovensku, ale úspešne reprezentuje školu a mesto aj v zahraničí. K jej najvýraznejším úspechom patrí 3. miesto na Svetovom pohári v súťaži KUMITE, ktoré sa konalo na Cypre a 1. miesto v Tatami Cup v Budapešti.

lucia mrázová

Najúspešnejšia škola v olympiádach, predmetových a umeleckých súťažiach je Základná škola, Dlhé Hony.

zš dlhe hony

Najúspešnejšia škola v športových súťažiach je Základná škola, Ul. L. Novomeského.

zš novomeského

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!