Primátor mesta ocenil úspešných pedagógov

4. 4. 2013

Pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdali 26. marca v obradnej sieni Mestského úradu ocenenie primátorom mesta 12 pedagógom trenčianskych materských a základných škôl. Dagmar Pádivá si bola po ocenenie ministrom školstva SR v Bratislave.


Ocenenie si učiteľky prevzali z rúk predsedu Komisie školstva pri Mestskom zastupiteľstve Ota Barboráka. Nadežda Gajdošová (ZŠ, Veľkomoravská), Jela Gestingerová (MŠ, Šafárikova), Zuzana Ivanovičová (ZŠ, Bezručova), Adriana Jakušová (MŠ, Šmidkeho), Jarmila Juchová (MŠ, Kubranská), Miroslava Kaliňáková (ZŠ, Dlhé Hony), Ľubica Kotlebová (ZUŠ K. Pádivého), Anna Krumlová (MŠ, Šafárikova), Jarmila Kvasnicová (ZŠ, Východná), Gabriela Martausová (MŠ, Švermova), Jana Prnová (ZŠ, Na dolinách) a Alena Suchomelová (ZŠ, L. Novomeského) boli navrhnuté na ocenenie za spoľahlivú odbornú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania žiakov i detí predškolského veku. Darí sa im úspešne rozvíjať spoluprácu školy a rodičov, reprezentovať školy i mesto Trenčín na rôznych súťažiach. Rodičia i deti oceňujú ich priateľskosť a ústretovosť, vedenie škôl ochotu vzdelávať sa, tvoriť a podporovať tvorivosť a talent u detí. Poďakovanie a ocenenie si zaslúžia aj za trpezlivosť pri menej nadaných deťoch a za pedagogickú profesionalitu.Medaila sv. Gorazda pre Dagmar Pádivú


V priestoroch historickej budovy NR SR na Župnom námestí v Bratislave si 25. marca z rúk ministra školstva Dušana Čaploviča prevzala Malú medailu sv. Gorazda Dagmar Pádivá zo Školského klubu Sedmička pri ZŠ na Hodžovej ulici v Trenčíne.  Morálne ocenenia v rezorte školstva nesúce meno svätého Gorazda sú najvyšším stupňom ocenenia v rezorte a tradujú sa od roku 1997. Udeľujú ho ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógom, školským pracovníkom a pracovníkom v iných oblastiach spoločenského života, ktorí vykonali záslužnú prácu pre školy a žiakov. Dagmar Pádivej ho udelilo ministerstvo za tvorivú pedagogickú prácu v školskom klube detí a za bohaté mimoškolské aktivity. Blahoželáme!


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!