Primátor a poslanci zložili sľub

10. 12. 2018

Po tom, ako vo voľbách získali najväčší počet hlasov od občanov, zasadli prvýkrát do poslaneckých lavíc a zložili sľub. Mesto Trenčín má tak od dnes (10. 12. 2018) poslancov, ktorí budú ochraňovať záujmy mesta a jeho obyvateľov v nasledujúcich štyroch rokoch. Na ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve zložil sľub i primátor Richard Rybníček.

primator

Sľub zložilo 24 zvolených mestských poslancov. Richard Ščepko, ktorý sa ospravedlnil, zloží sľub na najbližšom rokovaní parlamentu (13.2.2019). Primátor poveril svojim zastupovaním Jána Forgáča ako 1. viceprimátora a Patrika Žáka ako 2. viceprimátora.

poslanci

Dnes je už známe i zloženie stálych komisií, ktoré fungujú ako poradný, iniciatívny a kontrolný orgán mestského zastupiteľstva. Zasadnutia komisií zostávajú i naďalej verejné.

Finančná a majetková komisia:

Predseda: Peter Hošták

Členovia:  Ján Forgáč, Lukáš Ronec, Michal Moško, Richard Ščepko

Členovia – odborníci: Erik Kubička, Mária Kebísková

Komisia životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania:

Predseda: Martin Barčák

Členovia – poslanci: Miloslav Baco, Svorad Harcek, Josef Kolář, Richard Medal

Členovia – odborníci: Veronika Hlucháňová, František Matečný

Komisia školstva:

Predseda: Patrik Žák

Člen – poslanec: Miloš Mičega

Členovia odborníci: Ján Vojtek, Jozef Baláž

Komisia mládeže a športu:

Predseda: Martin  Smolka

Členovia – poslanci: Dominik Gabriel, Marcel Meravý, Ladislav Matejka

Členovia – odborníci: Viliam Čacho, Igor Schlesinger

Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku:

Predsedníčka: Eva Struhárová

Členovia – poslanci: Mária Machová, Juraj Štilicha, Šimon Žďársky

Členovia – odborníci: Ľubomír Vavruš, Jozef Hrubo

Komisia kultúry a cestovného ruchu:

Predseda: Tomáš Vaňo

Členovia – poslanci: Martin Petrík, Martin Trepáč, Pavol Bobošík, Kamil Bystrický

Členovia – odborníci: Barbora Varga Petríková, Vladimír Ondrovič

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!