Prieskumy ukážu, ako sa prepravujeme

13. 5. 2019

Nočný prieskum parkovania už tento týždeň počas noci zo stredy 15. na štvrtok 16. mája 2019 od 23.00 do 4.00 hodiny. Získané dáta zo všetkých prieskumov budú využité pri plánovaní dopravy v našom meste.

V jarných a jesenných mesiacoch tohto roka sa v Trenčíne a jeho okolí uskutoční viacero prieskumov, ktorých cieľom je zistiť, ako sa tunajší obyvatelia prepravujú. Výsledky prieskumov sú nevyhnutné pre kvalitné naplánovanie budúcich dopravných opatrení, inak povedané zostavenie Plánu udržateľnej mobility (PUM).

„Pripravujeme niekoľko prieskumov dopravy,“ hovorí Michal Bajgart z brnenského Centra dopravného výskumu (CDV), ktoré má plán na starosti. „Našich pracovníkov uvidíte pri cestách merať intenzitu dopravy, pri prieskume parkovania či pri sčitovaní pasažierov v hromadnej doprave. Približne každú štyridsiatu domácnosť oslovia naši opytovatelia s prosbou o vyplnenie dotazníka zamareného na dopravné správanie obyvateľstva.“

Prieskumy budú robiť na území samotného Trenčína i na území obcí, s ktorými má silné dopravné väzby. Pôjde o Adamovské Kochanovce, Dolnú Súču, Drietomu, Hornú Súču, Hrabovku, Chocholnú-Velčice, Ivanovce, Kostolnú-Záriečie, Krivosúd-Bodovku, Melčice-Lieskové, Mníchovu Lehotu, Opatovce, Selec, Skalku nad Váhom, Soblahov, Štvrtok, Trenčiansku Teplú, Trenčianskú
Turnú, Trenčianske Stankovce, Trenčianske Teplice, Veľké Bierovce a Zamarovce.

Cestovné denníky domácností

Prvým typom prieskumu v rámci PUM bude tzv. prieskum dopravného správania. Na celom sledovanom území bude náhodne vybratých 900 domácností. Ich členov sa budú anonymne pýtať na cesty, ktoré podnikli v jednom vopred stanovenom dni. Ako hovorí Petr Kouřil, ktorý tento prieskum organizuje, s prosbou o vyplnenie tzv. cestovných denníkov budú navštevovať vybrané domácnosti v máji, júni a tiež na jeseň v septembri a októbri vyškolení opytovatelia z agentúry SC&C. Informácie z týchto denníkov budú mať podľa neho zásadný význam pre ďalší proces plánovania. „Dozvieme sa z nich, za akými aktivitami ľudia cestujú, aké k tomu využívajú dopravné prostriedky, koľko času im zaberie cestovanie a na aké vzdialenosti cestujú. Iba takto môžeme dopravu plánovať tak, aby zodpovedala skutočným potrebám obyvateľov,“ vysvetľuje P. Kouřil.

Smer ciest a parkovanie v noci

Rovnako dôležitý je tzv. smerový prieskum. Uskutoční sa vo štvrtok 16. mája v čase od 6.00 do 18.00. Na 67 miestach v skúmanom území budú umiestnené kamery, sledujúce pohyb vozidiel. Cieľom je určiť podiel tranzitnej dopravy a podiel dopravy vo vnútri územia. „Aj keď sú kamery schopné sledovať jednotlivé vozidlá, určovať približnú trasu ich pohybu a napríklad dokonca rozlišovať medzi osobným a nákladným vozidlom, získané informácie sú dokonale anonymizované,“ hovorí Petr Neuwirth, ktorý organizuje smerový prieskum.

Smerový prieskum tesne nadviaže na prieskum parkovania v noci. Počas predchádzajúcej noci, zo stredy 15. na štvrtok 16. mája, od 23.00 do 4.00 budú terénni pracovníci zaznamenávať všetky zaparkované autá na verejne dostupných priestranstvách a parkoviskách. „Získané údaje prepojíme s informáciami o pohybe vozidiel z nasledujúceho dňa. Okrem nočného prieskumu parkovania prebehne i prieskum parkovania vo dne, aby sme zistili obsadenosť parkovacích miest v Trenčíne. Denné meranie sa uskutoční nezávisle od smerového a nočného prieskumu,“ dopĺňa P. Neuwirth.

Počítať budú aj radary

Na rozdiel od prieskumu smerového a parkovania v noci, ktoré sa uskutočnia počas 24 hodín, prieskum s automatickými počítadlami dopravy bude prebiehať po dobu 4 týždňov, a to od polovice mája do polovice júna. „Na meranie už nebudú použité kamery, ale radary, ktoré budú na 10 vybraných miestach v Trenčíne počítať prechádzajúce vozidlá,“ popisuje spôsob meraní P. Neuwirth. Cieľom tohoto prieskumu je získať dlhodobé dáta o zmenách v intenzite dopravy počas celého dňa a to aj s ohľadom na dni v týždni.

Ľudia v MHD

Posledným typom prieskumu, ktorý sa uskutoční pre potreby zostavenia PUM, je tzv. vozidlový prieskum mestskej hromadnej dopravy. Jeho cieľom bude zistiť, koľko ľudí cestuje jednotlivými spojmi. V bežný májový pracovný deň bude v každom spoji človek, ktorý bude do formulára zaznamenávať počet nastupujúcich a vystupujúcich na jednotlivých zastávkach. „Tento prieskum doplní informácie o výmene cestujúcich na jednotlivých zastávkach a priebežnej naplnenosti spojov,“ vysvetľuje účel prieskumu Richard Turek z CDV.

Z popisu prieskumov vyplýva, o aké rozsiahle merania pôjde. Dá sa predpokladať, že každý občan žijúci v skúmanej oblasti s niektorým z prieskumov príde do styku, či už ako cestujúci autom, mestskou hromadnou dopravou, alebo ako respondent prieskumu dopravného správania. „Prieskumy nijako nenarušia bežný chod mesta. Získané informácie poslúžia k úžitku nás všetkých, pre zlepšenie dopravy a kvality života v našom meste,“ ubezpečuje vedúci útvaru mobility mesta Trenčín Róbert Hartmann. Viac o plánovaných prieskumoch nájdete na www.trencin.sk/pum.

PUM

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!