Prevádzka MŠ počas vianočných prázdnin 2017

15. 12. 2017

V čase vianočných prázdnin od 23. decembra 2017 do 5. januára 2018 budú v Trenčíne zatvorené všetky mestské materské školy okrem dvoch. 


V prvom týždni nového roka od 2. do 5. januára 2018 budú mať v prevádzke po jednej triede Materské školy na Legionárskej ulici 37 a na Kubranskej ulici 20.


Prevádzka v MŠ bude počas prázdnin prerušená na základe prieskumu riaditeliek MŠ medzi rodičmi.


MŠ Švermova 24, MŠ Považská 1, MŠ M. Turkovej 5, MŠ Stromová 3, MŠ Soblahovská 22, MŠ Šmidkeho 12, MŠ Šafárikova 11, MŠ J. Halašu 11, MŠ Opatovská 39, MŠ Medňanského 9, MŠ Pri parku 14, MŠ Niva 9, MŠ 28. októbra 7 a MŠ Na dolinách 27 začínajú prevádzku 8. januára 2018.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!