Prenájom priestorov a pozemkov v areáli letného kúpaliska

26. 4. 2018

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m. r. o., Trenčín oznamuje svoj zámer prenajať nebytové priestory a časti pozemkov, nachádzajúce sa v objekte letného kúpaliska na Ostrove, za účelom prevádzkovania bufetov a zriadenia letných terás a časti pozemkov, nachádzajúcich sa v areáli letného kúpaliska na Ostrove, za účelom umiestnenia vlastných predajných zariadení, určených na predaj nápojov, mrazených výrobkov, sladkých a slaných múčnych jedál a rýchleho občerstvenia.

Organizácia zrealizuje prenájom nebytových priestorov a časti pozemkov prostredníctvom elektronickej aukcie.

Vstupné kolo pre všetky aukcie: od 26. 4. 2018 od 10,00 hod. do 10. 5. 2018 do 10.00 hod.

10.5.2018 Aukčné kolo: od 11,00

 

Prenájom nebytových priestorov a pozemku

v areáli mestského letného kúpaliska I.

    od 13,00

 

 

Prenájom pozemku A. v areáli mestského

letného kúpaliska /stánok s mrazenými

výrobkami/

    od 15,00

 

Prenájom pozemku D. v areáli mestského

letného kúpaliska /doplnkové zábavné atrakcie/

 

11.5.2018 Aukčné kolo: od 8,00

 

Prenájom nebytových priestorov a pozemku

v areáli mestského letného kúpaliska II.

    od 10,00

 

 

Prenájom pozemku C. v areáli mestského

letného kúpaliska /mobilný stánok so sladkými

a slanými múčnymi jedlami a cukrovinkami a nápojmi/

    od 12,00

 

Prenájom pozemku B. v areáli mestského letného

kúpaliska /stánok s fresh nápojmi a šalátmi/

    od 14,00

 

 

Prenájom pozemku E. v areáli mestského letného

kúpaliska /mobilný stánok s rýchlym občerstvením

a nápojmi /

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!