Prázdninové investície v školách a škôlkach

29. 7. 2019

Na nový školský rok sa už teraz pripravujú základné i materské školy. Vymieňajú okná, dvere, svietidlá, upravujú učebne… Niektoré práce si robia školy a škôlky vo vlastnej réžii a zo svojho rozpočtu a väčšie investície sú v rukách mesta.

V Základnej škole na Kubranskej ulici maľujú vnútorné priestory, budú meniť niektoré svetidlá, dvere a začína sa tu i rekonštrukcia telocvične. Na vonkajšom športovisku v areáli ZŠ, Novomeského vymieňajú umelý trávnik. Počas prázdnin na Základnej škole na Veľkomoravskej ulici stavebne upravia jednu triedu na odbornú chemicko-biologickú učebňu aj s vybavením.

V škole na Bezručovej ulici majú dokončený cykloprístrešok a aktuálne menia odpadové potrubie v jedálni. Pracuje sa aj v ZŠ, Hodžova. Rekonštruujú toalety na 1. stupni. Základná škola na Dlhých Honoch tiež vylepšuje svoje priestory. Vymieňajú osvetlenie v telocvični, na prízemí bude 16 nových okien a aj tu budú maľovať chodby, triedy i kancelárie. Okná vymenia na druhom poschodí aj v ZŠ na Východnej ulici.

Nezaháľajú ani v Základnej umeleckej škole Karola Pádivého, kde vymieňajú podlahovú krytinu v učebniach, maľujú vnútorné priestory chodieb, upravujú triedu pre výuku hry na bicie nástroje a vymenia aj jedny vonkajšie dvere do budovy školy.

Vo všetkých 16 materských školách, ktoré sú v pôsobnosti mesta Trenčín, cez letné prázdniny dezinfikujú priestory a hračky v triedach a v prípade potreby maľujú svoje priestory. Navyše, v škôlke Na dolinách prerábajú kúpeľne, opravujú podlahy a elektroinštaláciu. V Materskej škôlke na Považskej ulici opravujú pieskoviská spolu s výmenou piesku. MŠ, Niva opravuje fasády a pieskovisko. V škôlkach na Šmidkeho a Šafárikovej ulici vymieňajú v kuchynských priestoroch dlažbu.

Aj toto leto sa však robia i väčšie akcie. V Materskej škole na Kubranskej ulici prerábajú kúpeľne a pokračuje tu celková rekonštrukcia, na ktorú mesto získalo financie z eurofondov.

rekonštrukcia MŠ, Kubranská

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!