Pracujú na presune zastávky MHD na Hodžovej ulici

11. 7. 2019

V týchto dňoch pracujú zamestnanci spoločnosti Cesty Nitra na mieste, kde budú po novom  zastavovať autobusy MHD, bližšie k Základnej škole na Hodžovej ulici.

Teraz je zastávka umiestnená medzi parkovacími miestami pred bytovým domom č. 1488. Nová bude presunutá o približne 60 metrov smerom do mesta.

Ide o investičnú akciu mesta, ktorá zahŕňa úpravu existujúcich parkovacích miest, vyhotovenie dopravného pásu pre zastavovanie autobusov na mieste zastávky a rozptylovej plochy pre chodcov. Upravený bude priechod pre chodcov s náležitým osvetlením. Vzhľadom na výškové pomery je nutné upraviť časť existujúceho chodníka.

Na novej ploche bude umiestnený prístrešok zastávky a informačný nosič, premiestnené z pôvodného miesta. Novo osadené budú lavičky a odpadkový kôš.

Plochy budú riešené dlažbou pre nevidiacich. V mieste nástupišťa autobusovej zastávky osadia bezbariérové tzv. Kasselské obrubníky. Nová zastávka by sa mala začať používať v novom školskom roku.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!