Práce na Morovom stĺpe pokračujú

20. 4. 2018

Druhá etapa reštaurátorských prác na významnej pamiatke v centre mesta sa začala v pondelok 16. apríla 2018 priamo na Mierovom námestí. Mala by trvať maximálne tri mesiace.


Prvá etapa kompletnej rekonštrukcie spodnej časti Morového stĺpa, na ktorú Trenčín získal dotáciu z Ministerstva kultúry SR, je ukončená. Vyžiadala si necelých 30 tisíc eur. Ministerstvo kultúry poskytlo mestu dotáciu 15 tisíc eur a zvyšok doplatí mesto zo svojho rozpočtu.


Zrekonštruované balustrádové zábradlie a dva schodové stupne pod ním privezie reštaurátor Martin Mikuláš zo svojej dielne späť na námestie po skončení druhej etapy prác. Počas nej pracuje na samotnom stĺpe, nápisoch na ňom a zreštauruje aj Svätú Trojicu, ktorá sa vyníma na vrchole Morového stĺpa.


Mesto podalo koncom roka 2017 žiadosť o dotáciu aj na druhú etapu rekonštrukcie. Rozhodnutie ministerstva zatiaľ nie je známe.Morový stĺp Najsvätejšej Trojice je pamiatka na konkrétnu historickú udalosť. V lete 1710 vypukol v Trenčíne mor, na následky ktorého zomrelo okolo 1600 ľudí.


Morový stĺp dal postaviť v roku 1712 gróf Ilešházy. Stĺp pravdepodobne pochádza z dielne viedenských kamenárskych majstrov, ktorí v tom čase pracovali na jezuitskom kostole (dnešnom piaristickom), zničenom požiarom v roku 1708.


Neskôr župan Ján Ilešházy nechal súsošie sv. Trojice renovovať u piaristu Vasila Králika (Krolig). Komplexná stavebná, konzervačná a reštaurátorská oprava celého objektu bola uskutočnená v roku 1977 – 78. Morový stĺp je historicko – kultúrna pamiatka vrcholnobarokového slohu 18. storočia a je ťažké ho prehliadnuť, keďže sa nachádza uprostred Mierového námestia. 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!