Pozor na svojvoľné vysádzanie stromov

4. 7. 2022

Vysádzať rastliny a umiestňovať alebo premiestňovať neživé prvky v zeleni bez vedomia a písomného súhlasu správcu verejnej zelene je v našom meste zakázané. Hovorí o tom Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta č. 12/2017 o ochrane verejnej zelene a drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene.

Toto VZN zakazuje znečisťovať trávniky, záhony a ostatné plochy verejnej zelene, svojvoľne premiestňovať zariadenia, vešať a pripevňovať akékoľvek predmety (napr. plagáty) a zariadenia na dreviny. Aj umiestnenie hojdačiek na stromy vo verejnej zeleni je porušením VZN. „Môže spôsobiť poškodenie dreviny, môže byť nebezpečné aj pre hrajúce sa deti a v neposlednom rade je nadmerným zaťažovaním ničený trávnik a na miestach vzniká blato. Nie je preto vhodné, aby občania takúto aktivitu samovoľne vyvíjali,“ hovorí správkyňa verejnej zelene Anna Hanincová s tým, že mesto víta každú snahu obyvateľov o skrášlenie verejných priestranstiev.

Najčastejšie je to práve starostlivosť o verejnú zeleň, avšak, pri výsadbe je potrebné prihliadať na viaceré limity. Je to napríklad rešpektovanie inžinierskych sietí i ochranného pásma, v ktorom nie je možné vysádzať dreviny. Vysádzanie drevín v tesnej blízkosti budov limituje aj hustota zastavaného územia. Ďalším problémom sú invázne druhy zelene, ktoré musia byť v zmysle platnej legislatívy odstránené. Tiež sa v minulosti stávalo, že údržba svojvoľne neodborne vysadenej zelene na verejnom priestore bez posúdenia a súhlasu mesta Trenčín, bola veľmi komplikovaná. Niektoré druhy zelene nie sú vhodné do mestského prostredia.

AKO TO UROBIŤ?

Ak máte záujem o výsadbu rastlín na plochách verejnej zelene, je potrebné požiadať o písomný súhlas správcu verejnej zelene a následne rešpektovať podmienky, ktoré budú v ňom uvedené. Mesto Trenčín, aj podľa vzoru z iných miest, pripravilo projekt participácie na starostlivosti o verejnú zeleň a verejné priestranstvá. Projekt je rozdelený do dvoch programov – „Adopcia zelene“ a „Garant zelene“. Budeme vás o nich postupne informovať.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!