Pozor na kúrenie tuhým palivo

13. 11. 2019

S príchodom chladnejších dní začíname v objektoch prevádzkovať zariadenia, spaľujúce tuhé palivo. Pri nesprávnom spôsobe kúrenia sa však do ovzdušia dostávajú látky, ktoré poškodzujú náše zdravie.

Ako môžeme prispieť k zníženiu množstva znečisťujúcich látok v ovzduší? Zásad je niekoľko:

● používať len palivá (palivové drevo, drevené brikety, drevené pelety a uhlie) uvedené výrobcom zariadenia v návode na obsluhu,

● v zariadeniach na spaľovanie dreva spaľovať len čisté prírodné drevo s vlhkosťou pod 20 %,

● v kotloch spaľujúcich uhlie používať palivo s požadovanou sírnatosťou,

● nespaľovať v kotloch a krboch mokré drevo, drevotriesku, OSB dosky, rámy okien, chemicky ošetrené drevo a iný stavebný odpad,

● nespaľovať komunálny odpad (plienky, plastové fľaše, viacvrstvové obaly od nápojov, fólie, celofarebné letáky a časopisy, textil),  

● dodržiavať správny postup pri rozkurovaní a dodržiavať podmienky pre dokonalé spaľovanie,

● pravidelne čistiť vykurovacie zariadenie a spalinovody (komín, dymovod),

● udržiavať vykurovacie zariadenie v dobrom technickom stave,

● používať moderné vykurovacie zariadenia.

Zdôrazňujeme, že vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach je zakázané spaľovať odpad!

Praktické informácie o kúrení v domácnostiach sú zverejnené na webovej stránke vykurovanie.enviroportal.sk

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!