Poznáme výhercov minikvízu Lesníckeho dňa

2. 5. 2019

Lesnícky deň v Trenčíne sa konal 25. apríla 2019 na Štúrovom námestí ako súčasť  celoslovenských Lesníckych dní s témou Lesy a vzdelávanie.  Novinkou bol anonymný minikvíz.

Dvanásty ročník Lesníckeho dňa sa v našom meste stretol s mimoriadnym záujmom verejnosti. Na Štúrovom námestí našli návštevníci lesný chodníček, drevené puzzle, prostredníctvom rôznych skladačiek mohli poznávať dreviny, živé rastliny, semená, našli tam trofeje zveri, informácie o chránených územiach i pilčíka s jeho pomôckami.  

Minikvíz s piatimi otázkami si vyskúšali 15 jednotlivci a 9 kolektívov školských tried. Každý, kto sa zúčastnil, postúpil do zlosovania. Výhrou pre triedu je Lesná vychádzka s lesným pedagógom a vylosovaný jednotlivec získa Deň s lesníkom v lese.

Správne odpovede minikvízu:

  1. Ktorá drevina je najrozšírenejšia na Slovensku? Pomôckou boli semenáčiky správnej dreviny so zvyškami plodových obalov.  Správne odpovedalo 14 jednotlivcov a 8 tried. Odpoveď: Buk
  2. Ktoré kamene sú z lesa? K dispozícii bola kôpka ostrohranných kameňov a kôpka okruhliakov. Správne odpovedali všetci účastníci. Odpoveď: Ostrohranné kamene
  3. Ktorý les zadržiava vodu? K dispozícii bol obrázok živého 20-ročného zmiešaného lesa z Osrblia a suchých stromov spod Belianskych Tatier. Správne odpovedali všetci účastníci. Odpoveď: Živý
  4. Čo je dôležité v rekreačnom lese? Nikto neuvažoval v rekreačnom lese s pestovaním kvalitného dreva na nábytok, ale dvaja jednotlivci a jedna trieda by chceli v rekreačnom lese, akým je aj lesopark Brezina, bezzásahový režim. Správne odpovedalo 13 jednotlivcov a 8 tried. Odpoveď: Bezpečnosť návštevníkov
  5. Koľko chrobákov je v krabičke? V krabičke s objemom 100 ml boli lykožrúty smrekové. Správne odpovedalo 8 jednotlivcov a 3 triedy. Odpoveď: 4000 ks

Výhercom spomedzi jednotlivcov je číslo 22 a víťazná trieda má číslo 10. Prosím, prihláste sa u Ing. Jaroslave Vanyovej z LESNÉHO HOSPODÁRSTVA INOVEC na tel. č. 0917 649 079.

Lesnícky deň organizovalo Mesto Trenčín a Lesné hospodárstvo Inovec s. r. o. so svojimi partnermi podnikom Lesy SR, š. p. OZ Trenčín, Okresným úradom Trenčín, Pozemkovým a lesným odborom a Odborom opravných prostriedkov, MHSL, m. r. o. Trenčín, Správou CHKO Biele Karpaty, o. z. Pre Prírodu, spoločnosťou Marius Pedersen a Slovenským poľovníckym zväzom.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!