Poznáme víťazov medzinárodnej urbanistickej súťaže

16. 5. 2014

Jedenásťčlenná medzinárodná odborná porota vyhodnotila 59 súťažných návrhov, ktoré prišli z viac ako 15 krajín sveta. Okrem 20 slovenských tímov sa o ceny uchádzali aj tímy z Poľska, Českej republiky, Lotyšska, Španielska, Portugalska, Srbska, Slovinska, Turecka, Talianska, Francúzska, Holandska, ale aj Indonézie a Číny a USA.  Víťazný návrh je zo Švédska.


Porota pracovala v Trenčíne dva dni a návrhy vyberala dvojkolovo. Po prvom kole zostalo v hodnotení 36 návrhov, z ktorých do záverečného hodnotenia postúpilo 10 súťažných prác. Porotcovia ich posudzovali veľmi detailne a v niekoľkých etapách. V záverečnom hlasovaní rozhodli o poradí na prvých troch miestach a pridelení dvoch špeciálnych cien.

Víťazom sa stal švédsky tím Mandaworks AB a Hosper Sweden AB  zo Stockholmu, ktorý uspel so súťažným návrhom s názvom Tracing Trencin (Stopy Trenčína).  „Nejde o návrh, ktorý by bol nápadne ohurujúci, ale je to práca, ktorá najlepšie zohľadňuje všetky aspekty zadania súťaže a jej kritériá. Je to návrh ohľaduplný k existujúcej štruktúre historického centra, citlivo doplnenej novou zástavbou, umožňujúcou kvalitné spojenie oboch brehov Váhu so zaujímavo navrhnutými funkciami a riešiteľnou dopravou. Vystihuje požiadavku Trenčanov na kvalitné prepojenie mesta s riekou pri súčasnom rešpektovaní prírodných daností rieky,“ povedal zástupca predsedu poroty, prof.Thomas Matta z univerzity HSR Rappersvil vo Švajčiarsku. Víťazný návrh počíta s vyváženosťou funkčného využitia priestorov na oboch stranách rieky, vhodne prepojených budúcim promenádnym mostom.
„Vyhodnotili sme ideové návrhy, ktoré sa stanú podkladom pre územný plán centrálnej mestskej zóny. Pred uplatnením finálnych rozhodnutí pri jeho tvorbe, prejdú ešte víťazné práce okrem odborných analýz aj verejnou diskusiou. Jej začiatok plánujeme na september, kedy  budú súťažné práce aj verejne prezentované,“ uviedol hlavný architekt mesta a člen poroty Martin Beďatš. Podľa neho mal víťazný návrh najdokonalejšie zvládnutú urbanistickú štruktúru, aj keď v ňom bude musieť prísť k nejakým redukciám, či úpravám. „Pracovať budeme aj s ostatnými štyrmi ocenenými návrhmi. S ich autormi tiež podpíšeme licenčnú zmluvu,“ spresnil M.Beďatš.


Primátor Richard Rybníček považuje vyhodnotenie súťaže za historickú chvíľu pre mesto Trenčín. „Začíname novú etapu formovania budúcnosti centrálnej mestskej zóny a centra mesta v spojení s riekou Váh. Samozrejme, čaká nás ďalšia veľmi ťažká cesta, ale som presvedčený, že ju aj v spolupráci s trenčianskou verejnosťou zvládneme,“ povedal.


Medzinárodnú ideovú urbanistickú súťaž Trenčín – mesto na rieke bezprostredne po vyhlásení výsledkov jednoznačne ocenil i predseda odbornej poroty Drahan Petrovič (Inštitút urbánneho rozvoja): „Ja som za posledných 20 rokov nevidel tak dobre pripravenú súťaž, tak kvalitný proces, ktorý k súťaži viedol, s naozaj širokým zastúpením verejnosti, s tými množstvami workshopov, ktoré boli organizované. Skláňam sa pred vaším úsilím.“


Oficiálne výsledky:


1.cena
Mandaworks AB + Hosper Sweden AB / Stockholm (Švédsko) 
„Tracing Trencin“ / „Stopy Trenčína“


2.cena
kolektív autorov / Bratislava (SK)
Autori / spoluautori :  Martin Berežný, Daniel Šubín, Katka Boháčová, Michal Ráchela, Martin Rariga, Danka Jurkovičová, Eva Fabová       
„Trenčín-voda-život“


3.cena
APROX architects / Bratislava (SK)


Autori / spoluautori :  Ľubomír Mezovský, Vladimír Hrdý, Peter Dolinajec, Branislav Groch, Marián Kriššák, Ján Vykroč, Milan Skýva


špeciálna cena
Marko&Placemakers / London (UK) + GutGut / Bratislava (SK)
Autori / spoluautori: Igor Marko, Lukáš Kordík, Roman Žitňanský, Michal Marcinov, Branislav Machala, Petra Havelská, Štefan Polakovič


„Pohodové mesto“

špeciálna cena
Siebert+Talaš, spol.s r.o. / Bratislava (SR)
Autori / spoluautori: Matej Siebert, Roman Talaš, Igor Lauko, Peter Hrebík, Milan Škorupa, Martin Tribus, Timea Faragó, Jana Slobodníková

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!