Poznáme termíny zápisu budúcich prvákov

6. 3. 2018

Mesto Trenčín je zriaďovateľom deviatich základných škôl. Zápis do prvého ročníka sa v nich uskutoční v prvej polovici apríla.


Ak vaše dieťa dovŕši do 31. 8. 2018 šesť rokov, je vašou povinnosťou zapísať ho na niektorú základnú školu.


Mesto Trenčín, zriaďovateľ základných škôl, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 16/2008 v platnom znení určilo termín a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2018/2019 v jednotlivých základných školách takto:Základná škola Dátum zápisu Čas zápisu Miesto zápisu
Bezručova 66  9. 4. – 10. 4. 2018 14.00 – 17.00 v priestoroch školy
Dlhé Hony 1  9. 4. – 10. 4. 2018 14.00 – 17.00 v priestoroch školy
Hodžova 37  9. 4. – 10. 4. 2018 14.00 – 17.00 v priestoroch školy
Kubranská 80 – bežné triedy 10. 4. – 11. 4. 2018 14.00 – 17.00 v priestoroch školy
Kubranská 80 – APROGEN 11. 4. – 12. 4. 2018 14.00 – 17.00 v priestoroch školy
Na dolinách 27  9. 4. – 10. 4. 2018 14.00 – 17.00 v priestoroch školy
Ul. L. Novomeského 11  9. 4. – 10. 4. 2018 14.00 – 17.00 v priestoroch školy
Potočná 86 11. 4. 2018 14.00 – 17.00 v priestoroch školy
Veľkomoravská 12  9. 4. – 10. 4. 2018 14.00 – 17.00 v priestoroch školy
Východná 9

 9. 4. – 10. 4. 2018


11. 4. 2018


14.00 – 18.00


14.00 – 17.00

v priestoroch školy

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!