Požiare hrozia v lese aj na poliach

15. 7. 2010

Tropické suché počasie a minimum zrážok so sebou v tomto ročnom období prinášajú zvýšené riziko vzniku požiarov. V lesoch platí od štvrtka 15. júla až do odvolania zákaz fajčenia,  kladenia  ohňa a vypaľovania porastov. Nanajvýš opatrný treba byť aj pri  žatevných prácach, či zbere úrody na poliach.


Podľa štatistík Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne zaznamenali v Trenčianskom kraji v uplynulom roku v rezorte poľnohospodárstva celkom 140 požiarov, pri ktorých vznikla  priama škoda  za viac než 90-tisíc eur. Najviac požiarov v poľnohospodárstve bolo spôsobených spaľovaním zvyškov slamy, vypaľovaním suchých trávnatých porastov, zakladaním ohňov v prírode a fajčením. Z hľadiska výšky spôsobenej škody, najviac sa na nej podieľala manipulácia s otvoreným ohňom a hra detí so zápalkami.


Hasiči upozorňujú, že občan môže spaľovať horľavé látky len vtedy, ak ich má sústredené na hromadách. Počas celého procesu spaľovania musí byť prítomný na mieste a nesmie spôsobiť svojim konaním vznik požiaru. Pri týchto činnostiach treba brať do úvahy aj to, aby sa spaľovanie nevykonávalo v intraviláne obce, prípadne treba dodržiavať príslušné všeobecne záväzné nariadenia obce. Za spáchanie priestupku v oblasti ochrany pred požiarmi hrozí previnilcom pokuta až do výšky 331 eur.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!