Potravinová banka Trenčín pomáha v núdzi

20. 11. 2023

Ak cítite, že chcete a môžete pomôcť ľuďom v núdzi darovaním potravín a drogérie, už tento týždeň od štvrtka 23. do soboty 25. novembra 2023 organizuje Občianske združenie Misia Lásky potravinovú zbierku.

Trvanlivé potraviny a drogériu, ktorá poputuje do rúk núdznym a sociálne slabším spoluobčanom nášho mesta, môžete v tomto období odovzdať dobrovoľníkom do pripravených zberných košov v blízkosti pokladní supermarketu TESCO.

Občianske združenie Misia Lásky pôsobí v Trenčíne už 8 rokov. Ako informuje Tibor Stašák, združenie nemá žiadnych zamestnancov, všetci v ňom pracujú ako dobrovoľníci a v súčasnosti je ich približne 40.

Hlavným poslaním tejto dobrovoľníckej organizácie je poskytovanie potravinovej pomoci sociálne slabým skupinám obyvateľstva na území mesta a v priľahlých obciach. „Prevádzkujeme charitatívny sklad potravín so sociálnou výdajňou potravín, sídli v prenajatých priestoroch bývalého závodu Merina,“ hovorí T. Stašák.

Potravinová banka Trenčín

Výdajňa funguje počas pracovných dní od 10.00 do 11.00 hodiny výhradne pre ľudí bez domova. Pre sociálne slabých obyvateľov a sociálne slabé rodiny je otvorená v utorok a piatok v čase od 16.00 do 17.00 hodiny.

V súčasnosti potravinami aktívne pomáhajú viac ako 250 rodinám, tiež ľuďom bez domova a dôchodcom. Ovocím a zeleninou pomáhajú podľa možností aj centrám pre deti a rodiny v Zlatovciach a Lastovička, krízovému centru pre týrané matky s deťmi LUNA, Hospicu milosrdných sestier či nocľahárni.

„Prísun potravín zabezpečujeme zvážaním z okolitých supermarketov a podobne,“ vysvetľuje T. Stašák. „Darované pekárenské výrobky, ovocie a zeleninu vyradenú z predaja, napríklad z predošlého dňa, tiež dostávame z reťazcov potraviny s končiacou dobou minimálnej trvanlivosti. Do siete pomoci sú zapojené aj čerpacie stanice. Ďalším využitím takto získaných potravín zároveň znižujeme potravinový odpad v našom okolí, ročne je to niekoľko ton zachránených potravín.“

Náklady Potravinovej banky financuje občianske združenie z rôznych príležitostných projektov, v minulosti boli viackrát podporení aj mestom Trenčín.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!