Pošta počas 10 dní vypláca sociálne dávky

18. 3. 2020

Od 18. do 27. marca 2020 bude Slovenská pošta vyplácať sociálne dávky obyvateľom do vlastných rúk na pobočkách alebo priamo na adresu.

Upozorňujeme, že na poštách platí prísny zákaz vstupu bez rúška alebo inej ochrany tváre, napríklad šálu, šatky na zakrytie úst a nosa. Kto nedodrží tento zákaz, nebude obslúžený.

Slovenská pošta prijala prísnejšie ochranné opatrenia a vyzýva obyvateľov, aby ich pri preberaní sociálnych dávok zodpovedne a dôsledne dodržiavali:

 • Počet zákazníkov v priestoroch pobočiek monitorujú a regulujú tak, aby minimalizovali riziko šírenia nákazy. Obsadenosť pobočiek sledujú namieste poverení zamestnanci a pracovníci bezpečnosti, ktorí zodpovedajú za plynulý chod prevádzky a udržiavajú limit počtu zákazníkov v priestoroch pobočky.
 • V prípade vysokej vyťaženosti pobočky vás požiadajú zodpovední pracovníci na čakanie mimo uzatvoreného priestoru pobočky, napr. pred budovou pošty.
 • Dôrazne odporúčame dodržiavať všeobecné ochranné opatrenia aj pri čakaní pred pobočkou. Zákazníci si môžu stiahnuť elektronický vyvolávací lístok aj z Mobilnej aplikácie Slovenskej pošty.
 • Zákazníci môžu prísť na pobočky pôšt kedykoľvek v priebehu 10-tich dní v čase otváracích hodín, ktoré na jednotlivých pobočkách individuálne prispôsobujú podľa vývoja situácie.
 • Nakoľko sa očakáva zvýšená návštevnosť pobočiek v termíne do 27. marca 2020 z dôvodu vyplácania sociálnych dávok, odporúčame ostatným zákazníkom, aby zvážili návštevu pobočky pošty v inom termíne.
 • Do priestorov pobočky budú vpustení iba tí zákazníci, ktorí budú mať na tvári ochranné rúško alebo inú ochranu tváre (napríklad šál, šatku).
 • Ak prídete v rukaviciach, ktoré ochránite seba a zamestnanca pred priamym kontaktom.
 •  Na potvrdenie prevzatia hotovosti vlastnoručným podpisom si prineste svoje pero.
 • Zákazníkom, ktorí sa nachádzajú v karanténe, Slovenská pošta nebude sociálne dávky vyplácať priamo do vlastných rúk. Zákazník môže počkať na prebratie sociálnej dávky do času, kedy ukončí karanténu resp. kým sa situácia upokojí.
 • Na vyplácanie sociálnych dávok a dodržiavanie ochranných opatrení budú dohliadať zamestnanci Slovenskej pošty v spolupráci so zamestnancami bezpečnosti a polície

Ďalšie opatrenia:

 • Pracovníci pošty až do odvolania nebudú prijímať objednávky distribúcie letákov a zároveň ich nebudú ani doručovať.
 • Pošta neprijíma od zákazníkov zásielky s doručením do Číny, Talianska, Mongolska, Kuvajtu, Džibutska a Líbie.
 • Pošta predlžuje lehotu vyzdvihnutia zásielok o 14 dní. Na vyzdvihnutie tak máte v niektorých prípadoch 18+14 = až 32 dní. Ak ste v karanténe, neohrozujte, prosím, doručovateľov, zásielky nepreberajte – zásielka na vás počká na pošte.
 • Od 18. marca 2020 až do odvolania je zastavený predaj produktov a poskytovanie vybraných služieb Poštovej banky, Poštovej poisťovne, Tiposu, telekomunikačného operátora 4ka, spoločnosti Ticketportal, pozastavený je aj predaj produktov ponúkaných v PostShopoch.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!