Poslanci zvolili hlavného kontrolóra a prerokovali dopady krízy na rozpočet mesta

27. 2. 2009

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zvolili na svojom rokovaní vo štvrtok 26. februára nového hlavného kontrolóra na šesťročné funkčné obdobie. Je to Libuša Zigová, ktorá doteraz pôsobila ako hlavný kontrolór Trenčianskej univerzity A. Dubčeka. Predtým pracovala na Útvare kontroly Trenčianskeho samosprávneho kraja a päť rokov aj na Najvyššom kontrolnom úrade SR.  Nahradí kontrolóraMartina Bičana zvoleného v roku 2003.


Podľa novely zákona o daniach z príjmov sa od začiatku marca tohto roka zvýši nezdaniteľná časť základu dane. Samosprávam tak klesnú príjmy z podielových daní. Pre Trenčín to znamená výpadok v rozpočte vo výške 1,49 milióna eur (45 miliónov korún). Ako uviedol vedúci ekonomického útvaru mesta Trenčín František Orolín, mesto s možným znížením príjmov počítalo, a v decembri mestskí poslanci schválili konzervatívny rozpočet. Podľa jeho slov to znamená, že v súčasnej situácii musí mesto ušetriť 1,13 milióna eur (34 miliónov korún).


Na základe rozhodnutia primátora sú dnes zmrazené bežné výdavky vo viacerých oblastiach dovtedy, kým sa poslanci budú zaoberať zmenou rozpočtu. Úsporné opatrenia sa majú dotknúť napríklad údržby komunikácií či vzdelávania zamestnancov. Mesto tento rok napríklad upustí od čistenia hradného brala. Zároveň zmrazilo čiastky, ktoré boli vyčlenené na rekonštrukciu hokejového a futbalového štadióna. Podľa primátora sa škrty nedotknú sociálnej oblasti alebo programu vzdelávania, teda peňazí, ktoré putujú do škôl. Branislav Celler ďalej zdôraznil, že mesto sa nevyberie cestou zvyšovania miestnych daní alebo poplatkov ani v mestskej hromadnej doprave, ale bude hľadať úspory v bežných i kapitálových výdavkoch.


Poslancom zároveň bola predložená  informatívna správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín za II. polrok 2008 a Informatívna správa o stave a úrovni vybavovania sťažností a petícií občanov za rok 2008.


Na záver rokovania poslanci prijali uznesenie, ktorým vyhoveli protestu prokurátora v súvislosti so znením všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 3/1997 o premávke na pozemných komunikáciách na území mesta Trenčín. Ide konkrétne o ustanovenie, ktoré sa nepoužíva od roku 2002 a ktoré v minulosti umožňovalo mestu poveriť odťahovaním motorových vozidiel inú právnickú alebo fyzickú osobu na základe obchodného vzťahu. Podľa protestu prokurátora môže odstraňovať vozidlá iba správca cesty, ktorým je pri miestnych komunikáciách obec, prípadne právnická osoba zriadená alebo založená obcou na účel správy miestnych komunikácií.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!