Poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva budú schvaľovať rozpočet na rok 2006

13. 12. 2005

          Z hľadiska finančného objemu je návrh rozpočtu mesta Trenčín na rok 2006 rekordný, pretože dosahuje príjmy a výdavky vo výške 1 193 120 000 Sk. Poslanci mestského zastupiteľstva budú o ňom rozhodovať vo štvrtok 15. decembra na svojom riadnom zasadnutí ako o všeobecne záväznom nariadení.


          Na rok 2006 sú plánované investície vo výške takmer 527 000 000 Sk. Z hľadiska dopravy sa počíta s dotáciou pre mestskú hromadnú dopravu vo výške minimálne 12 mil. Sk, čo je navýšenie o 4 mil. Sk oproti predošlému roku. Posilňujú sa aj výdavky na údržbu verejnej zelene na objem 18 mil. Sk. V rámci skvalitnenia životného prostredia je na likvidáciu nelegálnej skládky na Zámostí navrhnutých 15 mil. Sk. Priamo súvisí aj s výstavbou Juhovýchodného obchvatu, pretože stojí v jeho trase a Mesto Trenčín sa ju už viac rokov hotuje zrušiť.


          V oblasti kapitálových výdavkov sa pripravujú zdroje, ktoré sú plánované na spolufinancovanie inžinierskych sietí v priemyselnom parku v objeme 15 mil. Sk. Na cestnú dopravu sú navrhnuté prostriedky v objeme 114 mil. Sk, pričom v tejto sume je zarátaných aj 50 mil. Sk na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a ponukové konanie na výstavbu druhého cestného mosta v Trenčíne, ako prvej etapy budovania Juhovýchodného obchvatu tak, aby sa na jeseň začala realizovať vlastná výstavba. Na rekonštrukciu pozemných komunikácií, čo v praxi znamená nové asfaltové povrchy, je navrhnutých v rozpočte 25 mil. Sk. Oproti roku 2005 je to čiastka takmer dvojnásobná. Pripravuje sa aj spolufinancovanie rekonštrukcie križovatky Pod mostom. Mesto prispeje investorovi, Slovenskej správe ciest, na projektovú dokumentáciu a vlastnú realizáciu stavby sumou 5,5 mil. Sk.


          Na kanalizáciu v Trenčíne návrh mestského rozpočtu vyčlenil viac ako 73 mil. Sk, na kanalizáciu v Opatovej a Kubre je z toho 22 mil. Sk, na ostatnú kanalizáciu v meste 41 mil. Sk.


Pripravuje sa výstavba 30 nájomných bytov na Kožušníckej ul. Budú to štandardné nájomné byty, ktorých dokončenie je naplánované na rok 2007. V roku 2006 je návrh na preinvestovanie objemu 20 mil. Sk. Plánovaná čiastka vo výške 8 mil. Sk je určená na dokončenie sprístupnenia barbakanu a výstavby verejných WC na Sládkovičovej ul.


          Starostlivosť o detské ihriská je vyčíslená sumou 3 mil. Sk, na predláždenie okolia farského kostola je vyčlenených 8 mil. Sk, na obnovu evanjelického cintorína na Hornom Šianci, kde sú pochované významné osobnosti trenčianskej histórie, by mali ísť 2 mil. Sk. Rozpočet počíta  s rekonštrukciou športového areálu na ZŠ Novomeského ul. Ide o dielo v hodnote 40 mil. Sk, ktoré bude slúžiť nielen školákom, ale aj obyvateľom najväčšieho trenčianskeho sídliska Juh.


          Bývalá materská škola na Gagarinovej ul. po rekonštrukcii v objeme 4 mil. Sk bude slúžiť skôr narodeným občanom mesta ako Centrum seniorov.+ Mesto Trenčín v návrhu rozpočtu na rok 2006 nezabudlo ani na skôr narodených spoluobčanov. Okrem iného im budú po štvormiliónovej rekonštrukcii slúžiť priestory bývalej materskej školy na Gagarinovej ul. ako Centrum seniorov.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!