Poslanci schválili dotáciu Dukle 370 tisíc eur

28. 7. 2011

Poslanci mestského zastupiteľstva v Trenčíne sa vo štvrtok 28. júla stretli na mimoriadnom zasadnutí. Zvolal ho najsilnejší poslanecký klub Smer-SD. Zasadnutie malo dva body programu, schválenie výpožičky zimného štadióna akciovej spoločnosti HK Dukla Trenčín a navýšenie dotácie klubu na 370 tisíc eur. Primátor Richard Rybníček po schválení oboch návrhov vyhlásil, že ich bude vetovať.


Hokejovému klubu od 1. augusta začne plynúť trojmesačná výpovedná lehota. Primátor Rybníček sa rozhodol zmluvu o výpožičke a prevádzkovaní zimného štadióna vypovedať po tom, čo predstavitelia Dukly viac ráz avizovali, že nie sú schopní sami prevádzkovať štadión pri zníženej dotácii od mesta. Dvanásť mestských poslancov z 22 prítomných schválilo výpožičku zimného štadióna v prospech HK Dukla Trenčín na dobu určitú od 1. októbra do 31. decembra 2011.


Zároveň uložili prednostovi mestského úradu najneskôr do 15. septembra predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh Zmluvy o výpožičke a prevádzkovaní zimného štadióna HK Dukla Trenčín, pričom k tomuto návrhu bude predložené súhlasné písomné stanovisko príjemcu výpožičky so znením návrhu. Tiež mu uložili do 31. októbra predložiť na rokovanie návrh novej zmluvy medzi mestom a klubom s účinnosťou od 1. januára 2012, na základe ktorej bude novým prevádzkovateľom mesto Trenčín a na základe zmluvy sa usporiadajú podmienky využívania zimného štadióna spoločnosťou HK Dukla Trenčín tak, že táto bude schopná zabezpečiť dlhodobé fungovanie a rozvoj všetkých hokejových mužstiev Dukly Trenčín. K predloženému návrhu zmluvy pritom musí byť priložené písomné stanovisko spoločnosti HK Dukla Trenčín a.s.


V druhom bode dvanásti poslanci presadili poskytnutie dotácie pre spoločnosť HK Dukla Trenčín, a.s. vo výške 370 tisíc eur. Urobili tak po tom, čo primátor Rybníček chcel navrhnúť odpustenie aktuálneho dlhu 232 tisíc eur, ktorý má Dukla voči mestu. Zároveň ich oboznámil, že vedeniu Dukly navrhol, nech Dukla odovzdá štadión mestu už k 1. septembru a ľad bude mesto spoločnosti prenajímať počas celej nastávajúcej sezóny za symbolické euro. Poslanci zaradenie Rybníčkovho návrhu do programu zastupiteľstva neschválili.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!