Podpora opatrovateľskej služby II aj u nás

4. 8. 2022

Národný projekt na podporu opatrovania osôb v domácnostiach realizujú od 1. decembra 2021 aj Sociálne služby mesta Trenčín. Získali naň takmer 500 tisíc eur. Projekt potrvá do 30. novembra 2023.

ssmtnV rámci neho 31 zamestnancov poskytuje v pracovných dňoch opatrovateľské služby 48 klientom denne od dvoch do 7,5 hodiny.

Cieľom projektu „Podpora opatrovateľskej služby II“ je zabezpečiť kvalitné sociálne služby s ohľadom na individuálne potreby obyvateľov, zlepšiť dostupnosť sociálnych služieb v domácom prostredí a oddialiť potrebu umiestňovania obyvateľov do pobytových zariadení.

Terénna forma sociálnej služby výrazne ovplyvňuje kvalitu života cieľových skupín, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby napomáha rodinným príslušníkom odkázaných osôb. Je dôležité, aby mali istotu, že je o ich blízkych postarané a sú v bezpečí.

Projekt je realizovaný v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiacim orgánom a s podporou Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Výška nenávratného finančného príspevku je 497 760 eur. Tieto peniaze idú na mzdové a osobné náklady opatrovateľov a opatrovateliek v domácnosti.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!