Počas prázdnin vznikne na Hodžovej ulici moderné centrum športovania

5. 5. 2005

           V Trenčíne sa pripravuje tento rok rozsiahla rekonštrukcia školských areálov, ktoré v poobedných hodinách budú prístupné k športu a aktívnemu odpočinku aj širšej verejnosti. Ako prvý prichádza na rad areál ZŠ Hodžova ulica, do ktorého výška investície z mestskej kasy dosiahne 15 miliónov korún. Stavebné práce by mali byť ukončené v auguste a následne sa v areáli vysadí zeleň. Bude odovzdaný do užívania v septembri 2005.


          Základná škola na Hodžovej ulici je z hľadiska počtu detí najväčšou v Trenčíne. Za školské lavice v nej tento školský rok zasadlo 1081 žiakov. Vonkajšie ihriská v priľahlom areáli boli odovzdané do užívania na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov. Z veľkej časti už samozrejme nevyhovujú na športovanie detí a to nielen vzhľadom na ich stav, ale vôbec spôsob ich výstavby a použitý materiál.


Rozlúčka s tvrdým asfaltom a nezdravou antukou


          Zo zdravotného hľadiska je treba zdôrazniť, že napríklad antukové povrchy existujúcich športovísk sú nevhodné pre alergikov. Tvrdé asfaltové plochy zase poškodzujú pohybové ústrojenstvo detí. Betónové povrchy a antuka tak budú nahradené umelým trávnikom, či inými modernými materiálmi v kombinácii s drevom. Nové plochy budú nielen zdravšie, ale umožnia prevádzku športovísk pri nižších nákladoch. Vzhľadom na navrhovaný mrazuvzdorný materiál budú použiteľné až desať mesiacov v roku.


Ihriská pre deti každého veku a rôznych športových záľub


          Svoje miesto si na novom školskom areáli nájdu malí predškoláci, školáci i maturanti. Hneď pri vstupe do areálu školy bude vybudované  nové detské ihrisko s preliezkami a šmýkľavkami. Nové viacúčelové ihrisko je naplánované do átria medzi školskými objektmi, kde je v súčasnosti nevyužívaná asfaltová plocha. Jadro školského areálu – atletický ovál je plánovaný na jeho súčasnom mieste. V jeho strede bude umiestnené futbalové ihrisko s umelým trávnikom. Basketbalové a volejbalové ihriská budú mať povrch z pružného tartanu.


Nové osvetlenie, množstvo zelene a lavičky na oddych


            Pri rekonštrukcii je počítané aj s novým osvetlením všetkých častí areálu, ako aj samostatným osvetlením športovísk. Široká verejnosť tak bude môcť využívať areál aj vo večerných hodinách. Jeho ovládanie bude manuálne regulovateľné. Pribudnú nové chodníky, odpadkové koše, stojany na bicykle a napríklad aj 32 nových lavičiek na sedenie. Na záver výstavby pribudne zeleň – celá plocha bude zatrávnená. Výsadbou bariérovej zelene bude areál oddelený od okolia. V prípade zásahov do zelene a možného výrubu stromov budú tieto nahradené v plnom rozsahu v rámci plochy, ktorá je na tomto mieste k dispozícii.


 Prípravné práce už začali.


 Budúci vzhľad športovísk.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!