Plánované prerušenie dodávky tepla a teplej vody na Kyjevskej ulici

8. 12. 2017

Oznamujeme občanom, že Spoločnosť Výroba tepla, s. r. o. v budúcom týždni komplexne vymení časť rozvodov na Kyjevskej ulici (sídlisko Juh). Preto bude v pondelok 11. 12. 2017 a utorok 12. 12. 2017 prerušená dodávka tepla na vykurovanie (ÚK) a v stredu 13. 12. 2017 a vo štvrtok 14. 12. 2017 prerušená dodávka teplej úžitkovej vody (TÚV). Toto obmedzenie sa týka bytových domov Kyjevská 2491/6, Kyjevská 2491/8, Kyjevská 2506/1, Kyjevská 2506/3, Kyjevská 2509/2, Kyjevská 2509/4.

Poruchu na poškodenom rozvode TÚV, ku ktorej došlo 24. 11. 2017, spoločnosť provizórne odstránila ešte 28. 11. 2017.  Vzhľadom k stavu a veku týchto rozvodov je však pre zabezpečenie budúcej bezproblémovej dodávky tepla a teplej úžitkovej vody  nevyhnutná ich komplexná výmena. Práce sú pripravené tak, aby bola v čo najväčšej miere minimalizovaná doba prerušenia dodávky tepla a teplej úžitkovej vody do dotknutých bytových domov. Obyvatelia sú informovaní aj oznamom na vchodových dverách. Spoločnosť Výroba tepla, s. r. o., ďakuje za porozumenie.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!