Petícia za opravu divadelnej sály je ukončená

26. 2. 2018

Ministerstvo obrany SR prisľúbilo investovať do komplexnej rekonštrukcie strechy Posádkového klubu do 400 tisíc eur, pričom práce zrealizujú do prvej polovice roku 2019.


Petíciu za opravu divadelnej sály, ktorú začali Trenčania podpisovať 6. februára 2018, primátor mesta Richard Rybníček v pondelok 26. februára 2018 zastavil.


„Dal som sľub ministerstvu obrany, že pokiaľ dostanem rozumnú a zmysluplnú odpoveď, tak ukončím petíciu, ktorú sme spolu s viceprimátormi Jánom Forgáčom a Patrikom Žákom spustili,“ povedal R. Rybníček.


Generálny tajomník Ministerstva obrany SR Ján Hoľko v liste uviedol, že sa ministerstvo rozhodlo urobiť na Posádkovom klube komplexnú rekonštrukciu strešného plášťa. Predpokladajú, že rozsah prác, ktoré zahŕňa, bude realizovaný v období do prvej polovice roku 2019, a to v rozsahu do 400 tisíc eur.


Petíciu do pondelka 26. februára 2018 podpísalo viac ako 2200 ľudí, pričom boli v tento deň mnohé petičné hárky ešte nepozbierané a podpisy nezarátané.


„Ľudia sa do petície spontánne zapojili,“ povedal R. Rybníček. Podpisovali aj obyvatelia z okolitých obcí, dokonca prišli podpisy Trenčanov žijúcich v Anglicku. Petícia podľa primátora splnila svoj účel a dokázala, že ľudia považujú divadelnú sálu v Posádkovom klube za nesmierne dôležitú pre kultúrny život v meste.  


„Chcel by som sa poďakovať všetkým občanom, ktorí sa zapojili do petície a všetkým, ktorí nám pri nej pomáhali. Napriek tomu, že tá cesta bola strastiplná, ďakujem aj ministerstvu obrany, ministrovi a generálnemu tajomníkovi, ktorí mi po spustení petície zatelefonovali a okamžite konali. Výsledkom je list, ktorý mi poslali. Teraz už len verím, že tak, ako som ja dodržal sľub, že petíciu zastavíme, tak ho dodrží aj ministerstvo obrany,“ vyjadril sa primátor.Divadelnú sálu zatvorili na jeseň 2016, čím sa výrazne obmedzil komfort produkovania kultúry v Trenčíne. Pre zatekanie bola v tom roku strecha nad divadelnou sálou opravená PVC fóliou. Ako ale uvádza ďalej v liste generálny tajomník ministerstva obrany Ján Hoľko, vplyvom zatekania dažďovej vody pred opravou došlo k poškodeniu pohľadových dosák a oceľovej konštrukcie, na ktorej sú dosky osadené.


Pohľadové dosky je podľa neho potrebné vymeniť v celom rozsahu a celú oceľovú konštrukciu opatriť protikoróznym náterom. Vymeniť svietidlá osadené v pohľade tak, aby bola zabezpečená svetelná pohoda v divadelnej sále, vrátane výmeny celej elektroinštalácie.


Objekt bol daný do užívania ešte v 80. rokoch a doteraz nebola opravovaná izolácia pod obkladom z kamenných dosiek, preto  bude nutné realizovať novú hydroizoláciu. Poškodené sú aj omietky a klampiarske prvky na atikách, preto je nutná komplexná rekonštrukcia strešného plášťa.


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!