Pekné mesto je zelené mesto

14. 9. 2006

          Organizačne a finančne náročnú starostlivosť o zeleň v Trenčíne zabezpečuje mestská rozpočtová organizácia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m. r. o. (MHaSL) prostredníctvom strediska Verejná zeleň. Náklady na údržbu verejnej zelene predstavujú tento rok čiastku 18 mil. Sk, všetky činnosti súvisiace s jej údržbou zabezpečuje 29 zamestnancov.


          Jednou z najviditeľnejších činností je strojné kosenie trávnatých plôch. Harmonogram na rok 2006 určuje nepretržité kosenie na sídlisku Juh, v centre mesta dvakrát mesačne  s výnimkou v mesiacoch máj a jún, kedy sa kosilo každých desať dní. V ostatných lokalitách sa cyklus strojného kosenia opakuje každých 16 až 20 dní. Ku krajniciam miestnych komunikácií prichádzajú pracovníci MHaSL vo všetkých mestských častiach priebežne podľa potreby.


          Výsadba zelene patrí taktiež k úlohám pracovníkov MHaSL. Tento rok vysadili 20 000 letničiek viacerých druhov. Ich výber zvolili na základe dlhoročných skúseností, vhodného výškového a farebného zladenia pri kombinácii na záhonoch, odolnosti voči škodcom a chorobám a prihliadali i na charakter miest, vyhradených pre výsadbu.  Okopávaním a odburinením, strihaním a chemickou ochranou udržujú aj ružové záhony, záhony letničiek a dvojročiek na Mierovom námestí, v centre pred budovou mestskej polície, v Parku M. R. Štefánika, na železničnej stanici, Holubyho námestí a uliciach Dlhé Hony, Električnej a Považskej.


          V rámci náhradnej výsadby pribudli tento rok v Trenčíne na ul. Novomeského, M.Bela, Šmidkeho, kpt. Nálepku, Pod Sokolice, Šoltésovej, Osvienčimskej, Švermovej, Hodžovej, Východnej, Opatovskej a Javorinskej 332 drevín ako náhrada za výrubové povolenia. V tohtoročnom končiacom sa horúcom lete bolo mimoriadne aktuálne letné polievanie. Počas tropických dní zalievali trávniky a kvetinovú výsadbu denne od skorých ranných hodín až do popoludnia dve polievacie vozidlá.


          Pracovníci MHSL, m.r.o. Trenčín chcú neustále zlepšovať stav verejnej zelene. Žiaľ, neustále sa stretávajú s vandalizmom, najmä v podobe devastácie záhonov letničiek a odcudzovania sadeníc. Dnes i v budúcnosti by preto občania mesta nemali tolerovať anonymitu vandalov pri ničení zelene a pomáhať pracovníkom MHaSL a členom mestskej polície pri ich odhaľovaní. Odmenou pre všetkých bude krajšie mesto a radosť zo zelene.+ K prioritám v rámci starostlivosti o zeleň počas tropického počasia, ktoré prinieslo tohtoročné leto, patrilo zavlažovanie.


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!