Parkovacie karty pre Juh a Sihoť 3, 4 sú už v predaji

6. 8. 2020

Odporúčame vám, aby ste si parkovaciu kartu vybavili v predstihu a vyhli sa tak náporu žiadateľov v septembri. Teraz máme čas pomôcť vám s výberom vhodnej karty pre vás a zodpovedať vaše otázky. Kartu môžete mať vybavenú vopred a zaplatiť až v septembri.

Rezidentská parkovacia karta – je určená pre občanov, ktorí majú trvalý pobyt v Trenčíne. Prechodný pobyt, prenájom alebo vlastníctvo nehnuteľnosti sa nezohľadňuje.

Abonentská parkovacia karta – je určená tým, ktorí nemajú nárok na rezidentskú kartu, tzn. firmy bez ohľadu na ich sídlo a občania s trvalým pobytom mimo Trenčína.

AKO VYBAVIŤ PARKOVACIU KARTU?

Elektronicky v troch krokoch

1. požiadate o zriadenie elektronického konta – vyplníte jednoduchý formulár Žiadosť o zriadenie konta na stránke karty.parkovanietrencin.sk. Tieto žiadosti sú overované zamestnancami úradu, ich spracovanie trvá 1 – 2 pracovné dni. Po schválení žiadosti dostanete aktivačný link. Kliknete naň, systém overí Vašu totožnosť, nastavíte si heslo a prihlásite sa do svojho elektronického konta.

2. po prihlásení požiadate o parkovaciu kartu – vyplníte formulár žiadosti, priložíte potrebné doklady – naskenované/odfotené dokumenty: platná zelená karta k PZP a veľký technický preukaz. Ak používate firemné vozidlo (rezident) a ste zamestnanec, priložíte aj dohodu so zamestnávateľom o využívaní služobného vozidla na súkromné účely v zmysle zákona o dani z príjmov. Ak nie ste vlastník nehnuteľnosti, kde máte trvalý pobyt, doložíte aj úradne overený súhlas vlastníka s vydaním parkovacej karty. Následne potvrdíte uvedené súhlasy a odošlete. Spracovanie žiadosti opäť trvá 1 – 2 pracovné dni. O vystavení karty Vám zašleme informačný mail a zároveň zašleme údaje k platbe.

3. úhradu za parkovaciu kartu môžete zrealizovať:

a) cez elektronické konto a Card pay – prihlásite sa do svojho konta, v zložke Parkovacie karty kliknete na Detail karty, ktorá má stav Nezaplatená a následne na tlačidlo Zaplatiť. Systém Vás presmeruje do platobnej brány, kde zrealizujete úhradu platobnou kartou. Nemusíte vypisovať variabilný symbol (časté chyby) či číslo účtu. Karta je platná hneď po zaplatení, čo je výhodou, ak ju potrebujete mať čo najskôr aktívnu;

b) bankovým prevodom – upozorňujeme, že karta platí až od dátumu pripísania platby na účet mesta, nie od dátumu úhrady. Keďže bankové prevody môžu trvať aj niekoľko pracovných dní, odporúčame Vám úhradu zrealizovať niekoľko dní pred nastavenou platnosťou karty.

Osobne v Klientskom centre MsÚ Trenčín

Potrebujete žiadosť (formulár nájdete na parkovanietrencin.sk alebo v klientskom centre), preukaz totožnosti a veľký technický preukaz. Ak používate firemné vozidlo (rezident) a ste zamestnanec, predkladáte aj dohodu so zamestnávateľom o využívaní služobného vozidla na súkromné účely v zmysle zákona o dani z príjmov. Štatutárov a konateľov spoločnosti si overíme v obchodnom registri. Ak nie ste vlastník nehnuteľnosti, kde máte trvalý pobyt, doložíte úradne overený súhlas vlastníka s vydaním parkovacej karty.

Pre vybavenie karty Abonent dlhodobé v pásme… sú potrebné tie isté doklady, ako pre rezidentskú kartu, okrem súhlasu vlastníka nehnuteľnosti, ktorý sa nevyžaduje. Detailné informácie, ktoré vám pomôžu zorientovať sa pri výbere parkovacej karty, nájdete na webe.

VÝHODY ELEKTRONICKÉHO KONTA

Hoci elektronické vybavenie vyzerá zložitejšie, nie je to tak. Cez elektronické konto môžete napríklad:

  • okamžite nastaviť dočasnú zmenu EČV (pri poruche vozidla a poskytnutí napr. asistenčného vozidla),
  • požiadať o trvalú zmenu EČV (pri predaji vozidla),
  • zakúpiť parkovaciu kartu Návšteva pásma (nečaká sa na spracovanie, po úhrade cez Card Pay je okamžite platná),
  • požiadať o zrušenie alebo predĺženie karty.

Podanie žiadosti je záležitosťou niekoľkých minút, čo v po rovnaní s cestou na úrad a čakaním v rade je určite úspora času.

INFORMÁCIE O PARKOVANÍ

Web: parkovanietrencin.sk

Mobil: 0902 911 220 (v čase otváracích hodín Klientskeho centra MsÚ Trenčín)

E-mail: parkovanie@trencin.sk

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!