Oznam pre rodičov v materských školách v meste Trenčín

12. 6. 2009

Riaditeľstvo Školských zariadení m.r.o. Trenčín oznamuje rodičom, že počas letných prázdnin (z dôvodu nutného čerpania dovoleniek zamestnancov materských škôl, dôkladného čistenia materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek) bude v mesiacoch  júl – august  prevádzka vo všetkých materských školách v meste Trenčín  prebiehať podľa nasledovného harmonogramu:


V mesiaci júl budú v prevádzke materské školy: 

Materská škola Prevádzková doba
1. MŠ Ul. J. Halašu 6.00 – 16.30 h
2. MŠ Ul. Šmidkeho 6.00 – 16.30 h
3. MŠ Ul. Legionárska 6.30 – 16.15 h
4. MŠ Ul. 28. októbra 6.30 – 16.30 h
5. MŠ UL. Stromova 6.25 – 16.30 h
6. MŠ Ul. Šmermova 6.15 – 16.15 h
7. MŠ Ul. Turkovej 6.15 – 16.30 h
8. MŠ Ul. Považská 6.00 – 16.30 h
9. MŠ Ul. Opatovská 6.00 – 16.15 h
10. MŠ Ul. Kubranská 6.00 – 16.15 h
11. MŠ Ul. Na dolinách 7.00 – 16.15 h
12. MŠ Ul. Pri parku 6.30 – 16.15 h
 


V mesiaci august budú v prevádzke materské školy:
  Materská škola Prevádzková doba
13. MŠ Ul. Medňanského 6.30 – 16.30 h
14. MŠ Ul. Niva 6.30 – 16.30 h
15. MŠ Ul. Soblahovská 6.30 – 16.30 h
16. MŠ Ul. Šafárikova 6.00 – 16.30 h
 


Riadna prevádzka v materských školách sa začne v utorok  2. 9. 2009.


Za porozumenie ďakujeme!


/ŠZTN/


(Informácie na voľné použitie)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!