Ostanú Bočkove sady záhradkárom?

6. 9. 2005

          Zámer rozšírenia cintorína na sídlisku Juh v Trenčíne počítal so zabratím záhradkárskej osady Bočkove sady. Miestni záhradkári so Slovenského zväzu záhradkárov napriek tomu požiadali Mesto Trenčín o predĺženie svojich nájomných zmlúv buď na dvadsať rokov alebo podľa súčasných zmluvných podmienok o 3 – 5 rokov.


          Vedenie mesta v snahe vyjsť v ústrety občanom mesta – záhradkárom, prehodnotilo zámer rozšírenia cintorína. „Rozšírenie cintorína na sídlisku Juh by riešilo situáciu iba krátkodobo a preto budeme hľadať možnosti dlhodobého riešenia – pravdepodobne výstavbou nového cintorína v lokalite, kde to bude v súlade so schváleným územným plánom Mesta Trenčín,“ vysvetľuje postup vedenia mesta primátor Branislav Celler.


          Podľa primátorových slov vedenie mesta súhlasí s predĺžením nájomnej zmluvy so ZO Slovenského zväzu záhradkárov na 5 rokov a ich žiadosť predloží na prerokovanie a schválenie príslušným komisiám MsZ a mestskej rade.Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!