Orezy stromov a krov

2. 7. 2018

Po viacročnom období sa začal významnejší orez stromov a krov na mestských pozemkoch.

Jeho význam spočíva nielen v bezpečnosti, ale aj v udržaní a zlepšení zdravotného stavu drevín. V Trenčíne sa aktuálne vykonávajú cez vysúťažené spoločnosti arboristické orezy alejových ulíc, orezy vysoko vzrastlých stromov lanovou technikou a orezy krov. Mesto zadáva orezy podľa zmapovanej situácie a stavu drevín a akceptuje i opodstatnené požiadavky občanov. Do orezov investuje v tomto roku takmer 300 tisíc eur.

Aktuálne ošetrujú vysoko vzrastlé stromy arboristickými orezmi na hlavnom cintoríne a pokračovať budú v areáloch škôl. Z alejových ulíc v najbližšom čase dokončia Brančíkovu a Hodžovu ulicu. Kry orezávajú na Dlhých Honoch za Smažienkou a pokračovať budú na sídlisku Noviny.

orezy stromov

orezy vysokých stromov

orezy pokračujú

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!