Oranžové zberné nádoby, čo do nich patrí a čo nie

1. 2. 2018

V našom meste pribudlo v januári 50 zberných nádob určených na odkladanie viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM) na báze lepenky. Vyvážané budú raz za mesiac.


Za VKM sa považujú materiály tvorené najmenej dvoma kompaktne spojenými vrstvami. Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany, iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína a pod. Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva a pod.


Vymyť, stlačiť, vysušiť


Pred odložením do oranžovej nádoby by mali byť obaly vymyté, stlačené na čo najmenší objem, na povrchu suché a s uzavretým vrchnáčikom, aby pri manipulácii z krabičky nevytekala tekutina. Obaly bez vrchnáčika treba rozložiť, vymyť a podľa možností vysušiť, aby sa materiál rýchlo nerozkladal. Dôležité pri vymývaní je neporušiť ekologickú stopu a nespotrebovať na vymývanie zbytočne veľa vody.


Recyklácia


Nápojové kartóny sú tvorené približne zo 75 % papiera, 20 % plastu (polyetylén – PET) a z 5 % hliníkovej fólie. Ich recykláciou sa opäť vyrába papier, ale využije sa aj plast a hliník. Je ich možné recyklovať dvoma spôsobmi. Pri tzv. mokrej ceste sa máčaním oddeľuje papierová hmota od ostatných zložiek. Vírivým rozvlákňovaním sa získa celulózové vlákno. Zvyšky hliníka a polyetylénu je možné využiť priamo v papierňach pri výrobe pary alebo na ohrev vody; zvyšky sa dajú využiť i pri výrobe paliet.


Druhou možnosťou je drvenie zlisovaných nápojových kartónov na malé fragmenty, vsypanie do formy a lisovanie pomocou tepla a tlaku na dosky, ktoré sa využívajú v stavebníctve. Nakoľko na našom trhu sú obmedzené kapacity na spracovanie, VKM zvyčajne končia u zahraničných spracovateľov.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!