Okružná ulica bude mať novú cestu i chodník

19. 9. 2019

Ďalšia z mestských investičných akcií rieši kompletnú obnovu miestnej komunikácie na Okružnej ulici. Práce v hodnote takmer 270 tisíc eur sa začali v tomto týždni a ukončené by mali byť v decembri 2019.

Trasovanie komunikácie je volené vložením viacerých protismerných oblúkov. Tým sa zvýši počet odstavných miest s rešpektom na existujúce vjazdy do rodinných domov. Takto sa zároveň na tejto ulici ukľudní doprava. Odstavné pruhy v šírke 2,25 m budú slúžiť najmä pre návštevy a na krátkodobé zastavenie rezidentov.

Rekonštrukčné práce sa dotknú cesty v celej dĺžke necelých 466 metrov. Po ukončení bude mať vozovka šírku 5,5 m s obojsmernou premávkou. Pozdĺž nej pribudne z jednej strany chodník. Ten spolu s cestou a odstavnými plochami v rámci celej stavby odvodnia.

Upozorňujeme vodičov, že na Okružnú ulicu je aktuálne zakázaný vjazd, okrem domácich obyvateľov, ktorí budú mať počas stavebných prác (v rámci možností) prístup k svojim domom, resp. do dvorov.

Zhotoviteľom stavby je Strabag.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!