Odstraňovanie chorých stromov sa začne tento piatok

7. 10. 2019

Sanitárne práce na odstraňovaní poškodených stromov nad parkoviskom na Hviezdoslavovej ulici sa začnú v piatok 11.10.2019 smerom od Gastrocentra postupne až po Horný Šianec.

V obytných domoch sú už vyvesené oznámenia. Práce budú zabezpečené aj mestskou políciou. Z bezpečnostného hľadiska je dôležité, aby boli ohradené parkovacie miesta nad priestorom výrubu voľné. Počas odstraňovania chorých stromov bude úplne obmedzený prístup návštevníkov Breziny na chodník v tejto lokalite. 

Pripomíname, že v lesnom poraste nad Hviezdoslavovou ulicou v tomto roku spadlo už vyše 10 stromov. Je len šťastnou náhodou, že neprepadli cez oporný múr a nespôsobili škody. Vo všetkých prípadoch šlo o choré stromy. V zlom stave je tu aktuálne až 84 drevín. Je nutné ich zlikvidovať. Dôvodom nie je len bezpečnosť zdravia a života ľudí, ochrana ich majetku, ale zabráni sa tým aj šíreniu choroby.

Lesnícka ochranárska služba Zvolen potvrdila poškodenie tamojších jaseňov chronickým ochorením koreňových systémov hubovým ochorením. Huba spôsobuje vysychanie jaseňov a odumieranie koreňových systémov stromov, čo spôsobuje samovoľný pád stromu.

Vzhľadom na blízkosť stromov k opornému múru, hrozí ich pád na zaparkované autá a prechádzajúcich ľudí. Preto musí dôjsť k asanácii poškodených stromov. Tento zásah odporučil, po ich obhliadke, aj Okresný úrad – Pozemkový a lesný odbor Trenčín. V lesnom poraste sú trvalo zapojené mladé dreviny, ktoré nejavia známky poškodenia. Preto nie je potrebná ďalšia výsadba.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!