Od zajtra regulované parkovanie na Juhu a Sihoti 3, 4

22. 9. 2020

Na spustenie regulácie parkovania od stredy 23. septembra 2020 je všetko pripravené. Od roku 2017 pribudlo na Juhu vyše 650 miest a na Sihoti 200. Projekty sa pripravovali s dôrazom na požiadavky záchranných zložiek.

Na Juhu sa v tejto súvislosti osadilo 10 parkovacích automatov a tri nové parkomaty sú na Sihoti 3, 4. Jednorazové parkovné môžu ale vodiči uhradiť aj mobilnou platbou (QR kód na dopravnej značke) alebo priamo cez stránku parkovanietrencin.sk a funkcii Zaplatiť prípadne poslaním sms na skrátené číslo 2200. Cena jednorazového parkovného je 0,30 eur za hodinu. Parkovacia karta – základná na prvé vozidlo – typu Pásmo J alebo Pásmo H stojí 20 eur na rok.

Aktuálne sa dokončuje výmena dodatkových tabuliek. Prevádzkový čas parkovísk bude totiž od 23. septembra 2020 zjednotený. Mesto zohľadnilo viaceré podnety občanov a tiež návrhy, ktoré vyplynuli z priebežného sledovania a vyhodnocovania doterajšej regulácie parkovania v meste.

V pásmach B, C, D, G, H, J  bude jednotná prevádzková doba:

  • V pracovných dňoch: od 0.00 h do 24.00 h
  • Počas víkendov a sviatkov: od 0.00 h do 8.00 h a od 19.00 h do 24.00 h
  • Na parkoviskách označených ako dlhodobé v pracovných dňoch: od 8.00 h do 16.00 h
  • Na parkoviskách označených ako dlhodobé – nočné v pracovných dňoch: od 0.00 h do 8.00 h a od 19.00 do 24.00 h

Počas víkendov a sviatkov budú spoplatnené len skoré ranné a neskoré večerné hodiny. Od 8.00 do 19.00 h bude parkovanie cez víkendy a sviatky bezplatné, najmä kvôli návštevám. Spoplatnenie v nočných hodinách zavádzame po skúsenostiach z doteraz regulovaných lokalít, kde si ho vyžiadali občania. Tým, že sa za miesta v noci bude platiť, nebudú na nich parkovať vozidlá, ktoré nemajú parkovaciu kartu a miesta tak budú k dispozícii „domácim“ s parkovacou kartou.

Dlhodobé parkoviská po novom

Pod značkami označujúcimi platené parkoviská sú odstránené aj dodatkové tabuľky s textom Dlhodobé parkovisko. Nejde o zrušenie dlhodobých parkovísk, iba o iný spôsob označenia. Po novom sú všetky informácie na jednej dodatkovej tabuli. Informácia o type parkoviska, teda, či je dlhodobé, resp. dlhodobé nočné alebo nie, je vo farebnom páse, zhodnom s farbou daného pásma. Na tabuli je uvedený aj postup pri úhrade parkovného cez sms či mobilnou platbou s QR kódom.

Zároveň je na nej označenie lokality pre SMS, ktoré pri dlhodobých parkoviskách obsahuje vždy číslo 2, napr. TND2, TNF2 a pod. Pre zjednodušenie posielania sms sú na zadnej strane dodatkových tabuliek pridané nálepky s označením lokality, aby vodiči nemuseli prísť ku značke a čítať ju z prednej strany.

Nový typ parkoviska na Saratovskej

Dlhodobé nočné parkovisko (TNJ3) bude vyznačené na Saratovskej ulici pri cintoríne na Juhu. Bude bezplatné počas víkendov nonstop a počas pracovných dní od 8.00 do 19.00 h najmä kvôli konaniu pohrebov. Vo večerných hodinách bude v režime Pásma J a budú na ňom platiť parkovacie karty vydané pre Pásmo J.

Karta pre návštevy

Vzhľadom na zmenu doby spoplatnenia aj počas rána a noci víkendov, môžete pre návštevu, ktorá sa zdrží aj cez noc, vybaviť parkovaciu kartu platnú na 2 po sebe nasledujúce dni za 3 €. Karta platí pre pracovné dni, víkendy aj sviatky.

Zmeny na Súdnej ulici

Nevyužívané miesta pásma B na Súdnej ulici pri Nemocnici pre obvinených budú nahradené dlhodobým parkoviskom pásma C. Miesta pri bytových domoch zostávajú v pásme B, pre rezidentov.

Preparkovanie do lacnejšieho pásma s jedným lístkom

Dnes platí parkovací lístok zakúpený v drahšom pásme aj v lacnejšom, až dokedy nevyprší jeho platnosť. Napríklad môžete preparkovať z pásma B (1 €/h) do pásma C (0,60 €/h) ešte v rámci platného parkovacieho lístka z Pásma B. Od stredy 23. septembra toto nebude platiť pre lístky zakúpené na dlhodobých parkoviskách.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!