Od utorka 5. augusta bude uzavreté priecestie pri Old Herolde

31. 7. 2014

Uzavretie železničného priecestia na Vlárskej ulici súvisí so stavbou modernizácie železničnej trate. Práce na budovaní podjazdu popod železničnú trať potrvajú približne jeden kalendárny rok.Doprava bude vedená po vyznačených obchádzkových trasách. Ich zoznam s mapami obchádzok nájdete nižšie. 


Upravená musí byť aj trasa a cestovný poriadok liniek č. 3, 16 a 19 MHD Trenčín:a)  linka č. 3: linka premáva po svojej trase s tým rozdielom, že zastávka Istebnícka v smere do Orechového je premiestnená na Ul. Podjavorinskej a v čase školského vyučovania je·   zrušený spoj č. 3 (s odchodom zo zastávky Gen. Svobodu, otoč o 7:00 h), ktorý je nahradený zrýchleným spojom na linke č. 19


·   spoj č. 3 na linke č. 3 je upravený tak, že vychádza zo zastávky Orechové, Vlárska o 7:21 h a pokračuje na zastávky Istebnícka a Kasárenská, Majerská a ďalej po svojej trase


b)  linka č. 13: premáva po svojej trase


c)  linka č. 16: má upravenú trasu s nasledujúcim cestovným poriadkom


smer Sihoť IV. – VOP: https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zZk8Tq_BEmj8.kTQ0c87jXBgE


smer VOP – Sihoť IV.: https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zZk8Tq_BEmj8.kbgqj5vy40KEsmer VOP / spoj č. 1 smer Sihoť IV / spoj č. 2
  x   x
Opatovská, Sihoť IV 05:25 Zlatovce, Detské mestečko 14:10
Opatovská, ihrisko Pádivec 05:26 Kasárenská, Majerská 14:13
Opatovská, Radegast 05:27 Kasárenská, VOP 14:15
Považská, kotoľňa 05:28 Bratislavská 14:21
Považská 05:29 Zlatovce, žel. stanica 14:22
M. Rázusa, Zimný štadión 05:31 Bratislavská, Old Herold 14:24
M. Rázusa, obchodná akadémia 05:32 Hasičská 14:27
Hasičská 05:35 M. Rázusa, obchodná akadémia 14:29
Bratislavská, Old Herold 05:38 M. Rázusa, Zimný štadión 14:31
Zlatovce, žel. stanica 05:40 Hodžova, ZŠ 14:32
Bratislavská 05:41 Hodžova, kotolňa 14:33
Kasárenská, Majerská 05:44 Opatovská, Radegast 14:34
Kasárenská, VOP 05:46 Opatovská, ihrisko Pádivec 14:35
Opatovská, Sihoť IV 14:36


d)  linka č. 19: má upravenú trasu s nasledujúcim cestovným poriadkom


smer Juh II. – Zlatovce, Detské mestečko:


https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zZk8Tq_BEmj8.kYDWYr0FWO6c


smer Juh II. – VOP:


https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zZk8Tq_BEmj8.k67lyRO-reZ8


smer Zlatovce, Detské mestečko – Juh II.:


https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zZk8Tq_BEmj8.kv9Gj-mTQHB8


smer VOP – Juh II.:


https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zZk8Tq_BEmj8.kqU7OpxxZgwMsmer Zlatovce, VOP / spoj č. 1 3 13 5 7 9 11
x x x, z,  54 x x x x
gen. Svobodu, otoč 05:15 06:15 07:00 7:10 10:30 13:25 15:00
gen. Svobodu, rázc. 05:17 06:17 07:02 7:12 10:32 13:27 15:02
gen. Svobodu, Pod Juhom 05:18 06:18 | 7:14 10:33 13:28 15:03
Soblahovská, pod cintorínom 05:19 06:19 | 7:15 10:34 13:29 15:04
Dlhé Hony 05:21 06:21 07:05 7:17 10:36 13:31 15:06
Legionárska, nemocnica 05:22 06:22 | 7:18 10:37 13:32 15:07
Legionárska 05:24 06:24 | 7:20 10:39 13:34 15:09
Braneckého 05:25 06:25 07:07 7:21 10:40 13:35 15:10
Bratislavská, Old Herold 05:29 06:29 07:11 7:25 10:44 13:39 15:14
Zlatovce, žel. stanica 05:31 06:31 07:12 7:27 10:46 13:41 15:16
Bratislavská 05:32 06:32 | 7:28 10:47 13:42 15:17
Zlatovce, Detské mestečko | | 07:15 07:30 | 13:45 15:20
Kasárenská, Majerská 05:35 06:35 | | 10:50 | |
Kasárenská, VOP 05:37 06:38 | | 10:53 | |

 


 smer Juh II / spoj č. 2 4 6 8 10 12
  x x x x x x
Zlatovce, Detské mestečko | | | | 14:05 |
Kasárenská, VOP 5:40 6:40 | 11:05 14:08 |
Istebnícka 5:42 6:42 | 11:07 14:09 |
Kasárenská, Majerská 5:43 6:43 | 11:08 14:10 |
Zlatovce, Detské mestečko | | 7:40 | | 15:28
Bratislavská 5:48 6:48 7:42 11:13 14:16 15:30
Zlatovce, žel. stanica 5:49 6:49 7:43 11:14 14:17 15:31
Bratislavská, Old Herold 5:50 6:50 7:44 11:15 14:18 15:32
Rozmarínova, gymnázium 5:54 6:54 7:48 11:19 14:22 15:36
Legionárska 5:56 6:56 7:50 11:21 14:24 15:38
Legionárska, nemocnica 5:57 6:57 7:51 11:22 14:25 15:39
Dlhé Hony 5:59 6:59 7:53 11:24 14:27 15:41
Soblahovská, pod cintorínom 6:00 7:00 7:54 11:25 14:28 15:42
gen. Svobodu, Pod Juhom 6:01 7:01 7:55 11:26 14:29 15:43
gen. Svobodu, rázc. 6:03 7:03 7:57 11:28 14:31 15:45
gen. Svobodu, otoč 6:05 7:05 7:59 11:30 14:33 15:47

Pozn.


x – ide v pracovné dni


z – zrýchlený spoj


54 – nepremáva v čase letných prázdnin


 


Obchádzky: 


1)  smer: Nemšová – Centrum, Nové Mesto nad Váhoma)  os. vozidlá: Vlárska, Istebnícka, Žabinská – Čierny mostek, Bratislavská


https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zZk8Tq_BEmj8.kpQPprlZHzKc


b)  nákladné vozidlá: Vlárska, Orechovská, Majerská, Kasárenská, Na kamenci, Hlavná, Bratislavská;


https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zZk8Tq_BEmj8.kSoow0WmDNYs


c)  autobusy prímestských autobusových liniek (PAL): Vlárska, Istebnícka, Majerská, Kasárenská, Na kamenci, Hlavná, Bratislavská


https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zZk8Tq_BEmj8.kucM8U4f_AUI


2)  smer: Centrum – Nemšováa)  os. vozidlá: Bratislavská, Žabinská – Čierny mostek, Istebnícka, Vlárska


https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zZk8Tq_BEmj8.k7kmCbQIvJkY


b)  nákladné vozidlá: Bratislavská, Hlavná, Na kamenci, Kasárenská, Majerská, Istebnícka, Vlárska


https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zZk8Tq_BEmj8.kHQkCYBWbQkc


c)  autobusy PAL: Bratislavská, Hlavná, Na kamenci, Kasárenská, Majerská, Istebnícka, Vlárska


https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zZk8Tq_BEmj8.kBRPHgfL81zw


3)  smer: Hrabovka – Centrum, Nové Mesto Nad Váhoma)  os. vozidlá: Istebnícka, Žabinská – Čierny mostek, Bratislavská


https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zZk8Tq_BEmj8.kl2UhG8l1o-Y


b)  nákladné vozidlá: Istebnícka, Majerská, Kasárenská, Na kamenci, Hlavná, Bratislavská


https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zZk8Tq_BEmj8.kAqZZoZfscpo


c)  autobusy PAL: Istebnícka, Majerská, Kasárenská, Na kamenci, Hlavná, Bratislavská


https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zZk8Tq_BEmj8.kw3aFDZ_1y6E


4)  smer: Centrum – Hrabovkaa)  os. vozidlá: Bratislavská, Žabinská – Čierny mostek, Istebnícka


https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zZk8Tq_BEmj8.kSgmoGkbItl0


b)  nákladné vozidlá: Bratislavská, Hlavná, Na kamenci, Kasárenská, Podjavorinskej, Istebnícka


https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zZk8Tq_BEmj8.k4ARAswVGpz8


c)  autobusy PAL: Bratislavská, Hlavná, Na kamenci, Kasárenská, Podjavorinskej, Istebnícka


https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zZk8Tq_BEmj8.kD-MwZ6_D2uY


5)  smer: Nové Mesto nad Váhom – Nemšováa)  os. vozidlá, nákladné vozidlá: Bratislavská, Hlavná, Na kamenci, Kasárenská, Majerská, Istebnícka, Vlárska


https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zZk8Tq_BEmj8.kGQRScn8FlF8


6)  smer: Nové Mesto nad Váhom – Hrabovkaa)  os. vozidlá: Bratislavská, Hlavná, Na kamenci, Kasárenská, Majerská, Istebnícka


https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zZk8Tq_BEmj8.k1uyEu4J9K1w


b)  nákladné vozidlá: Bratislavská, Hlavná, Na kamenci, Kasárenská, Podjavorinskej, Istebnícka


https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zZk8Tq_BEmj8.kPQDxgpjRLSI


7)  smer: Nové Mesto n. V. – Centrum a späť – v tejto etape bez obmedzení a bez vyznačenia obchádzkovej trasy


 


8)  Alternatívne trasy pre osobné automobily – bez značenia obchádzkových trása)  vodiči vozidiel s diaľničnou známkou, idúci z Istebníka do centra mesta, budú môcť využiť aj výjazd na diaľnicu D1 pri SSÚD v Trenčíne


https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zZk8Tq_BEmj8.kNIPtFDElxTc


b)  od LIDLa (na Bratislavskej ulici) sa do Istebníka či Orechového vodiči dostanú z Bratislavskej ulice okolo čerpacej stanice Slovnaft na Ul. Ľudovíta Stárka, ktorou prejdú až k Čiernemu mosteku na Žabinskej ulici


https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zZk8Tq_BEmj8.kZA3gEjNZoYY

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!