Od štvrtka sú rúška povinné všade

14. 10. 2020

Ústredný krízový štáb SR v pondelok 12. októbra 2020 rozhodol o sprísnení viacerých opatrení. Jedno z nich sa týka nosenia prekrytia horných dýchacích ciest. Dnes k tomu vydal Úrad verejného zdravotníctva SR opatrenie, ktoré hovorí:

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 15. októbra 2020 od 06:00 hod. do odvolania pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, či šatkou, a to s výnimkou:
  • detí do 6 rokov veku,
  • osôb v exteriéroch mimo zastavaného územia (intravilánu) obce, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov,
  • osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
  • žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
  • osoby pri výkone športu,
  • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
  • osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
  • výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
  • tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
  • zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

Zároveň sa pre deti od 3 do 6 rokov dôrazne odporúča pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy s prekrytím horných dýchacích ciest (nos a ústa) rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom či šatkou.

Dodržiavanie tohto opatrenia bude kontrolovať Policajný zbor SR.

Celá textácia opatrení:

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!