Od marca zmena režimu parkovísk v pásmach G a D

28. 2. 2019

Od 1. marca 2019 sa v pásmach G a D rušia niektoré dlhodobé parkoviská. Vytvorené budú na iných uliciach. Zmeny sú vyznačené upozorneniami na dopravných značkách a zmeneným dopravným značením.

Dôvodom zmien boli najmä požiadavky občanov, na Tatranskej ulici aj petícia. Pomer dlhodobých a bežných parkovacích miest zostáva približne zhodný.

Dlhodobé parkovanie bude zrušené:

– v pásme D na Tatranskej ulici. Ulica bude regulovaná nonstop, s prevádzkovou dobou od 0.00 do 24.00 h. Držitelia kariet na dlhodobé parkoviská môžu namiesto toho parkovať na parkovacom páse na Partizánskej ulici, pás nebýva obsadený. Dlhodobé parkovisko na Ulici Janka Kráľa zostáva nezmenené.

X – v pásme G na Ulici gen. Goliana na pravej strane. Na ľavej strane ulice bol doteraz nonstop režim parkovania, po novom bude celá ulica regulovaná rovnako s prevádzkovou dobou od 0.00 do 24.00 h.

Dlhodobé parkovacie miesta v pásme G budú vytvorené:

✔ – na ulici Komenského od Švermovej až po Ulicu generála Goliana na ľavej strane

✔ – na ulici Smetanova od ulice Martina Rázusa až po Švermovu po oboch stranách.

Pásmo D – Dlhodobé parkoviská v pásme D a G sú označené čiernou čiarou.

05 - Pásmo D2

Pásmo G

05 - Pásmo G2

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!