Od júla do novembra nové štatistické zisťovania

27. 6. 2022

Pracovníci Štatistického úradu Slovenskej republiky (ŠÚ SR) budú od 1. júla do 30. novembra 2022 zisťovať v domácnostiach informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov a tiež údaje o vzdelávaní dospelých.

Vybrané domácnosti budú oslovené listom a navštívi ich zamestnanec ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa. Jeho povinnosťou bude preukázať sa osobitným poverením.

  • Do zisťovania o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív bolo na Slovensku vybraných viac ako 490 obcí, medzi nimi aj naše mesto. Opytovatelia by mali navštíviť v rámci krajiny 6 650 domácností. Výsledky štatistického zisťovania budú podľa ŠÚ SR využité pre účely emisnej inventúry, pre zlepšenie energetickej bilancie a na to, aby Slovensko vedelo v budúcnosti plniť požiadavky na vysokú kvalitu ovzdušia a európske a medzinárodné záväzky zníženia národných emisií.
  • Zisťovanie o vzdelávaní dospelých v tomto roku vykonávajú všetky členské štáty EÚ u osôb vo veku 18 až 69 rokov. Jeho výstupy budú kľúčovým zdrojom údajov o úrovni vzdelanosti obyvateľstva a faktoroch ovplyvňujúcich celoživotné vzdelávanie v krajinách EÚ. Zároveň budú významným zdrojom informácií pre medzinárodné porovnávanie a analýzy stavu vo vzdelaní populácie na Slovensku. do tohto zisťovania bolo pre rok 2022 vybraných 292 samospráv a v nich 5 tisíc domácností.

Mesto Trenčín o zisťovaní informovala generálna riaditeľka sekcie zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní ŠÚ SR Zlata Jakubovie.

Podrobné informácie sa môžete dočítať na webstránke www.statistics.sk.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!