Od 5. do 9. decembra ďalšia dodávka potravinovej pomoci

29. 11. 2011

V Trenčíne sa v dňoch 5. až 9. decembra koná druhé kolo potravinovej pomoci, kedy si v areáli Mestského hospodárstva a správy lesov na Soblahovskej 65 budú môcť oprávnení poberatelia vydvihnúť 20 kilogramov hladkej múky a 20 kilogramov cestovín. Pomoc si bude možné vyzdvihnúť v pondelok až štvrtok od 8.00 do 15.00 a v piatok od 8.00 do 12.00.


Potravinovú pomoc organizuje Potravinová banka Slovenska, v spolupráci s charitatívnymi organizáciami. Pre mesto Trenčín  Slovenská katolícka charita.


 


Kto má nárok na Potravinovú pomoc a aké doklady bude potrebovať?


Nárok majú obyvatelia s trvalým pobytom v meste Trenčín. Tí sa nemusia nikde vopred hlásiť, stačí prísť do areálu mestského hospodárstva.


Oprávnení poberatelia pomoci a  doklady  potrebné k vydaniu potravinovej pomoci:


1.       deti v detských domovoch a profesionálnych rodinách (prevezme štatutár  zariadenia po predložení vyplneného tlačiva poľnohospodárskej platobnej agentúry) ;


2.      deti v domovoch sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté deti (prevezme štatutár zariadenia po predložení vyplneného tlačiva poľnohospodárskej platobnej agentúry );


3.       obyvatelia v domovoch dôchodcov a ústavoch sociálnej starostlivosti (prevezme štatutár zariadenia po predložení vyplneného tlačiva poľnohospodárskej platobnej agentúry);


4.       deti v náhradnej rodinnej starostlivosti (rozsudok alebo uznesenie súdu);


5.       fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke (aktuálne potvrdenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny); 


6.       osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie) (aktuálne potvrdenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny);


7.       poberatelia dôchodku, ktorých  výška dôchodku nepresahuje 305 eur (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku) (rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku v roku 2011 alebo rozhodnutie Sociálnej poisťovne o valorizácii dôchodku od 1. januára 2011 alebo potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku);.


 


Potrebné doklady:


Pri preberaní dodávky potravín sa každý príjemca potravín preukáže platným občianskym preukazom a príslušným potvrdením.


 


Ďalšie informácie:  • potravinovú pomoc môže prevziať aj rodinný príslušník – musí mať potrebné potvrdenie a svoj občiansky preukaz

  • potravinovú pomoc nie je potrebné zobrať v plnom rozsahu – poberateľ si môže zobrať aj menšie množstvo – napr. 10 kg múky a 10 kg cestovín (v rovnomernom pomere).

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!