Od 1. júla dve štatistické zisťovania

26. 6. 2019

Štatistici budú od 1. júla do 31. októbra 2019 zisťovať používanie spaľovacích zariadení a spotrebu palív v domácnostiach. Od 1. júla do 31. decembra 2019 sa Slovensko zapojí do Európskeho zisťovania o zdraví.

Účelom zisťovania o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov.

Výsledky štatistického zisťovania budú využité pre účely emisnej inventúry, pre zlepšenie energetickej bilancie a na to, aby Slovensko vedelo v budúcnosti plniť požiadavky na vysokú kvalitu ovzdušia a európske a medzinárodné záväzky zníženia národných emisií.

Na Slovensku bolo do tohto jednorazového zisťovania pre rok 2019 vybraných takmer 345 obcí, medzi nimi aj naše mesto. Do zisťovania je zaradených približne 4 100 domácností, ktoré v období 1. 7. – 31. 10. 2019 navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný sa v domácnosti preukázať služobným preukazom.

Európske zisťovanie o zdraví v tomto období prebieha vo všetkých členských štátoch EÚ. Cieľom je získať obraz o zdravotnom stave obyvateľstva, využívaní zdravotnej starostlivosti a faktoroch, ktoré zdravie obyvateľstva SR významne ovplyvňujú. Zber údajov, ktorý prebieha podľa harmonizovanej metodiky, umožňuje medzinárodné porovnávanie údajov o zdraví medzi všetkými členskými štátmi Európskej únie.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2019 vybraných viac ako 430 obcí, medzi nimi aj Trenčín. Do zisťovania je zaradených 8 tisíc domácností.

Zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý môže vašu domácnosť navštíviť v období od 1. 7. do 31. 12. 2019, musí sa preukázať osobitným poverením.

Ako informovala generálna riaditeľka sekcie zberu a spracovania dát Štatistického úradu SR v Banskej Bystrici Zlata Jakubovie, všetky informácie a názory, ktoré ľudia v rámci zisťovaní poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

Podrobnejšie informácie na www.statistics.sk alebo na 032/746 02 92.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!