Obnova dvoch škôlok sa začala

14. 2. 2018

V prvých februárových dňoch si robotníci v areáloch MŠ, Šafárikova a MŠ, Opatovská zložili stavebný materiál a začali s prvými prácami na celkovej obnove oboch škôlok. Mesto získalo na túto investíciu nenávratný finančný príspevok vo výške spolu takmer 2 milióny eur.


Na konci roka 2016 uspel Trenčín vo výzve na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Obe materské školy čaká zateplenie obvodového a strešného plášťa, nové okná, modernizácia vykurovania, osvetlenia i vzduchotechniky. Vo verejnej súťaži vyhral v oboch prípadoch rovnaký zhotoviteľ, spoločnosť Adifex, a.s. Práce na MŠ, Šafáriková budú mať hodnotu necelých 1 milión 46 tisíc eur a na MŠ, Opatovská takmer 767 tisíc eur.Práce by mali byť podľa zmluvy Mesta so zhotoviteľom ukončené do 6 mesiacov, teda do konca júla 2018. Počas obnovy zostávajú obe materské školy v prevádzke. Deti budú rozmiestnené vždy v ostatných pavilónoch. Cez letné prázdniny sa však škôlky zatvoria. Po dohode s rodičmi budú deti umiestnené v iných predškolských zariadeniach a v septembri 2018 sa vrátia do svojich vynovených škôlok.


„Škôlku na Šafárikovej ulici navštevuje vyše dvesto detí a škôlku na Opatovskej ulici necelá stovka detí. Som veľmi rád, že sa nám podarilo s našimi projektami uspieť,“ povedal primátor mesta Richard Rybníček.Investície do škôlok


V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín je 16 predškolských zariadení. Len za ostatné dva roky mesto do viacerých z nich investovalo nemalé financie. • MŠ Šmidkeho – výmena okien vo všetkých pavilónoch

 • MŠ Na dolinách – výmena všetky okien a dverí

 • MŠ Stromová – rekonštrukcia strechy

 • MŠ Opatovská – rekonštrukcia sociálnych zariadení

 • MŠ Šafárikova – rekonštrukcia sociálnych zariadení

 • MŠ Halašu – rekonštrukcia sociálnych zariadení

 • MŠ Soblahovská – oprava strechy a nový smart povrch ihriska

 • MŠ Považská – čiastočná výmena okien

 • MŠ Turkovej – čiastočná výmena okien

 • MŠ Medňanského – obnovené dopravné ihrisko

 • MŠ Niva – oprava fasády doplnená o maľbu s rozprávkovými motívmi

 • MŠ Legionárska – prístavba dvoch pavilónov (štátna dotácia + rozpočet mesta)

V areáloch škôlok mesto postupne obnovuje hracie prvky.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!