Obmedzenia na Zlatovskej ulici a v Záblatí

19. 5. 2010

Obyvatelia Zámostia sa v najbližšom období musia pripraviť na obmedzenia súvisiace  s výstavbou inžinierskych sietí pre priemyselnú zónu.


V súčasnosti pribúdajú rozkopávky vozovky, chodníkov a zelene takmer na celej Zlatovskej ulici a v Záblatí – na uliciach Záblatská a Dolné Pažite. Práce sčasti zasiahnu aj Bratislavskú ulicu na križovatke so Záblatskou ulicou. Výkopy budú realizované tak, aby minimálne obmedzili plynulosť premávky a pohyb chodcov v dotknutom území. Napriek tomu sa budú musieť urobiť určité obmedzenia, najmä uzavretím ulíc Brnianska a Duklianskych hrdinov. Pre osobnú dopravu bude uzavretá ulica Dolné Pažite v Záblatí, pričom náhradná trasa bude viesť dočasne v oboch smeroch po ulici Sigôtky. Dopravné obmedzenia vrátane obchádzkových trás budú vyznačené príslušným dopravným značením.


Práce si vyžiadajú aj presun, resp. dočasné zrušenie niektorých zastávok MHD na Zlatovskej ulici, o čom budú cestujúci informovaní výveskami priamo na zastávkach.


Stavebné práce budú prebiehať priebežne až do konca júla 2010. O prípadných ďalších obmedzeniach a termínoch budeme verejnosť včas informovať na webovej stránke www.trencin.sk


Prosíme všetkých občanov o zhovievavosť pri realizácii uvedených prác.


Útvar životného prostredia a dopravy


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!