O z n á m e n i e o zmene účtu

28. 3. 2012

MESTO TRENČÍN oznamuje všetkým nájomcom bytov, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Trenčín, že  účet v Prima banke Slovensko a.s. – pobočka Trenčín – číslo účtu 0600537012/5600 bude dňom 1.4.2012 zrušený.


Z vyššie uvedeného vyplýva nasledovné:


1. Všetky platby za mesiac marec – to znamená do 31.3.2012, týkajúce sa bytov, vo vlastníctve Mesta Trenčín, je potrebné realizovať na vyššie uvedený účet v Prima banke Slovensko a.s. – pobočka Trenčín – číslo účtu 0600537012/5600.


2. Od 1.4.2012 – to znamená platby, ktoré budete uhrádzať od apríla 2012 je potrebné realizovať na nový účet otvorený v ČSOB a.s., Korporátna pobočka Trenčín – číslo účtu 25820873/7500.


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Mesto Trenčín oznamujeme všetkým vlastníkom bytov a nebytových priestorov, ktorí ešte realizujú úhrady za splátky týkajúce sa kúpnej ceny bytu alebo vykazujú nedoplatok na týchto splátkach, že účet v Prima banke Slovensko a.s. – pobočka Trenčín – číslo účtu 0600530005/5600 bude dňom 1.4.2012 zrušený.


Z vyššie uvedeného vyplýva nasledovné:


1. Všetky platby za mesiac marec – to znamená do 31.3.2012, je potrebné realizovať na vyššie uvedený účet v Prima banke Slovensko a.s. – pobočka Trenčín – číslo účtu 0600530005/5600.


2. Od 1.4.2012 – to znamená platby, ktoré budete uhrádzať od apríla 2012 je potrebné realizovať na nový účet otvorený v ČSOB a.s., Korporátna pobočka Trenčín – číslo účtu 25581243/7500.


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!