O Trenčíne diskutovali seniori, podnikatelia aj študenti

12. 10. 2020

Organizačný tím projektu kandidatúry na Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) pripravil približne 30 osobných stretnutí s rôznymi skupinami obyvateľstva. O krajskom meste a jeho budúcnosti sa rozprával s poslancami, športovcami, umelcami či seniormi. Nezabúda však ani na študentov, minority, podnikateľov alebo predstaviteľov tretieho sektora.

Systém focus group, teda skupinových diskusií, sa často využíva v marketingu, kde prostredníctvom neho zisťujú napríklad návyky spotrebiteľov či účinnosť danej reklamy. Tím EHMK Trenčín 2026 sa rozhodol takýmto spôsobom zmapovať, ako vnímajú krajské mesto rôzne skupiny obyvateľov.

„V rámci spoločných stretnutí sa rozprávame o ich potrebách, problémoch. Účastníci prieskumu taktiež identifikujú príležitosti, ktoré by chceli, aby im titul Európskeho hlavného mesta kultúry priniesol. Súčasťou diskusií je aj spoločné hľadanie vízie budúcnosti mesta,“ informovala marketingová manažérka projektu Barbora Janáková.

Komunity sa stretávali na pôde Mestského úradu za najprísnejších epidemiologických opatrení. Otázky, ktoré sa ich facilitátori pýtali, boli pre všetky skupiny rovnaké. Práve rovnaké otázky zaručia porovnanie odpovedí a zistenie aktuálnych potrieb. Komunity hľadajú otázku napríklad na to, v čom je Trenčín unikátny, či treba na území viac kultúrnych alebo vzdelávacích aktivít alebo či titul Európskeho hlavného mesta kultúry dokáže uspokojiť potreby komunít v meste.

Prostredníctvom práve takýchto stretnutí chce tím EHMK spoznať potreby obyvateľov a ich názory na rôzne témy. Pre každú komunitu sú dôležité iné aktivity, a práve preto chce program EHMK priniesť aktivity našité na potreby občanov a ich záujmy.

Tím EHMK na námestí

Prípravný tím získava názory obyvateľov Trenčína a jeho okolia aj prostredníctvom online dotazníka dostupného na stránke www.trencin2026.sk a v sobotu 4. októbra 2020 sa na Mierovom námestí uskutočnila ďalšia akcia tímu EHMK zameraná na občanov. Počas celého popoludnia tím EHMK vyzýval okoloidúcich, aby sa nebáli opísať na ich predstavu Trenčína o 10 rokov. Vyzbieralo sa viac ako 40 podnetov.  

Najčastejšie si občania priali revitalizáciu zelene, viac kultúrnych priestranstiev, čistejšie ulice ale aj koniec „korony“. Svoju predstavu Trenčína popri opytovaní okoloidúcich maľovali dvaja Trenčania – Filip Ovádek a Peter Štuller. Tím EHMK má v pláne takúto aktivitu zopakovať aj v iných mestských častiach Trenčína a maľby i výstupy z opytovaní vystaviť pre verejnosť. 

Zistenia po diskusiách

Systém focus group dáva možnosť, ako priamo hovoriť o konkrétnych veciach s viacerými ľuďmi naraz. Organizátori stretnutí spoločne s odborníkmi vytýčili základné skupiny občanov v meste a následne kontaktovali ich zástupcov. Vytvorila sa tak unikátna metodika, kde svoj názor na súčasný aj budúci Trenčín prezentujú rôzne profesie či vekové kategórie obyvateľov.

Potreby a názory obyvateľov sa líšia v závislosti od komunít, ale všetci majú jedno spoločné. Všetci si prajú ekologické, bezpečné ale aj otvorené mesto s množstvom vzdelávacích a kultúrnych príležitosti s kvalitným verejným priestorom a uvedomelejšími obyvateľmi.

„Identifikovanie si spoločnej vízie je niečo, čo obyvatelia ale aj projekt potrebuje, pretože udáva smer, ktorým sa projekt uberá,“ dopĺňa Veronika Sučanská,  koordinátorka práce s mládežou mesta Trenčín a súčasne členka tímu EHMK Trenčín 2026.

Čo je Európske hlavné mesto kultúry?

Formát Európskeho hlavného mesta kultúry iniciovala už v roku 1983 Melina Mercouri. Táto grécka herečka, speváčka a neskôr ministerka kultúry mala pocit, že v danej dobe sa umeniu nevenuje dostatok pozornosti.

„Verila, že kultúra je tým správnym prostriedkom nielen na otvorenie dialógu o dôležitých témach a prepojenie jednotlivých národov a kultúr, ale že je aj nástrojom na rozpumpovanie ekonomiky a podporu diverzity,” vysvetľuje manažérka projektu Trenčín 2026 Lucia Dubačová.

Program Európske mesto kultúry sa začal v lete roku 1985, pričom prvým držiteľom titulu boli Atény. Počas nemeckého predsedníctva v roku 1999 ho premenovali na Európske hlavné mesto kultúry a tento názov si zachoval dodnes.

Cieľom projektu Európske hlavné mesto kultúry je pomôcť mestu, ktoré tento prestížny titul získa, vyrásť. Rieši kultúru ako celok, teda nielen umelecký program, ale aj celkovú kvalitu života, pohľad na európske hodnoty, ekológiu a aktívny verejný život.

Za posledných 37 rokov práve vďaka tomuto programu dokázali desiatky miest naštartovať a posilniť kultúrnu scénu, komunity, vylepšiť si infraštruktúru, zväčšiť svoj mestský potenciál a najmä predstaviť svoje plány a vízie širokému obyvateľstvu doma aj v zahraničí. Termín odovzdania projektu v rámci prvého kola súťaže je 15. decembra 2020. Viac čítajte aj na www.trencin2026.sk

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!