O tom, či sa školy a škôlky zatvoria, sa rozhodne zajtra

11. 3. 2020

Primátor mesta Richard Rybníček na zasadnutí mestského zastupiteľstva (11. 3.) vyhlásil, že s riešením otázky či zatvoriť školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, počká do zajtrajšieho dňa (12. 3.), kedy očakáva jasné vyjadrenie hlavného hygienika SR.

Na dnešnom rokovaní MsZ informoval primátor poslancov o situácii v meste Trenčín v súvislosti so šírením koronavírusu na Slovenku. Včera, v utorok 10. 3. sa zúčastnil spolu so županmi, zástupcami ZMOSu a Únie miest Slovenska stretnutia na ministerstve školstva SR, kde spoločne vyjadrili požiadavku, aby sa hlavný hygienik spolu s expertami z centrálneho krízového štábu SR jednoznačne vyjadrili, či zatvárame alebo nezatvárame školy.

„Materské školy môže samospráva zatvoriť na dobu neurčitú, tam máme plnú kompetenciu. Základné školy ale môže samospráva, resp. riaditeľ školy zatvoriť len na päť dní a to je riaditeľské voľno, ktoré niektoré školy už čerpali. Keby sa zatvorilo na dlhšiu dobu, porušuje sa zákon,“ vysvetlil na zastupiteľstve R. Rybníček s tým, že o zatvorení škôl potom musí rozhodnúť ministerstvo školstva a teda štát.

Zasadnutie centrálneho krízového štábu sa má uskutočniť zajtra, vo štvrtok 12. marca. Podľa slov primátora nemôže ležať vyhodnocovanie epidemiologickej situácie v mestách a obciach na pleciach županov a primátorov.

Domnievam sa, že v takejto situácii majú byť dané jasné pravidlá, sú jednoznačne stanovené autority, keďže ide o zdravie ľudí. Ak zajtra hygienik a centrálny krízový štáb SR rozhodne neurčito, tak na Slovensku sa začne anarchia. Trenčín sa do tej anarchie zapojí a bude jej súčasťou. Zatvoríme od piatku škôlky, školy a potom uvidíme, čo sa bude diať – na ako dlho, či zasiahne štát, nezasiahne, čo bude potom robiť nová vláda. Keď  zajtra predseda vlády alebo hlavný hygienik SR jasne neprikážu krajom, mestám a obciam a obyvateľom čo majú robiť, tak Trenčín sa, samozrejme, sám rozhodne, ale stane sa súčasťou anarchie, ktorá práve na Slovensku začala. Pretože tým, že je to neisté, tak začínajú rozhodovať emócie,“ povedal Richard Rybníček pre novinárov.

Poslanci na zastupiteľstve vzali tieto informácie na vedomie, poďakovali sa za už uskutočnené preventívne opatrenia a podporili postup mesta.

Súčasná situácia môže oddialiť regulované parkovanie na Juhu a Sihoti

V bode, ktorý sa týkal súčasnej situácie a šírenia koronavírusu na Slovensku, upozornil viceprimátor Patrik Žák na blížiaci sa termín spustenia predaja parkovacích kariet a informoval poslancov o krokoch, ktoré mesto vykonalo. 

Dá sa predpokladať, že parkovaciu kartu si v najbližších štyroch týždňoch príde do klientskeho centra vybaviť okolo 3 tisíc ľudí, čo je v tejto situácii nemysliteľné,“ povedal P. Žák. Riešením by mohlo byť vytvorenie prvej parkovacej karty online s dodatočným overovaním dokumentov.

Aktuálne naši softvéroví partneri pracujú na návrhu riešenia na registráciu kariet online. Zatiaľ ale nemáme finálne výstupy o tom, kedy to bude,“ povedal viceprimátor.

O tom, či sa bude musieť termín posunúť alebo bude prebiehať registrácia online s určenou lehotou, do ktorej budú držitelia karty musieť predložiť originály dokumentov k nahliadnutiu na dodatočné potvrdenie, bude mesto včas informovať.

Plánované rozšírenie zóny regulovaného parkovania na sídliská Juh a Sihoť 3, 4 je v termíne od 15. apríla 2020. Predaj parkovacích kariet pre Juh a Sihoť sa má začať 16. marca 2020.

Ak by bolo nutné posunúť pre koronavírus termín spustenia regulovaného parkovania v týchto častiach mesta, bude zvolané mimoriadne mestské zastupiteľstvo, ktoré musí odloženie termínu odhlasovať. 

Všetky informácie týkajúce sa koronavírusu publikované mestom Trenčín nájdete na jednom mieste na tomto odkaze.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!