O nevyužívaní vyhradeného parkovacieho miesta informujte mesto

4. 1. 2018

Po skončení dôvodov využívania vyhradeného parkovacieho miesta držiteľom parkovacieho preukazu ŤZP nestačí len odovzdať preukaz na úrade práce.


Je potrebné, aby držiteľ preukazu (resp. príbuzný) o tejto skutočnosti informoval aj útvar mobility MsÚ a následne uviedol priestranstvo do pôvodného stavu. Ak takto nepostupuje, ostáva parkovacie miesto rezervované a nemôže byť k dispozícii ostatným vodičom.


Držitelia parkovacieho preukazu, ktorý vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, môžu požiadať o vyhradenie konkrétneho parkovacieho miesta.


Žiadosť podávajú na útvare mobility Mestského úradu (MsÚ). Vyhradenie je oslobodené od miestnej dane. Označenie dopravným vodorovným aj zvislým značením si zabezpečuje držiteľ.


Žiadame obyvateľov, aby nevyužívané alebo neprávom užívané vyhradené miesta nahlásili na útvar mobility MsÚ na číslo 032/6504 421.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!