O likvidáciu odpadu v Trenčíne sa naďalej bude starať Považská odpadová spoločnosť

11. 1. 2006

          O likvidáciu odpadu v Trenčíne sa naďalej bude starať Považská odpadová spoločnosť (POS), ktorá vyhrala verejnú súťaž, do ktorej sa prihlásili štyria uchádzači. Ako uviedol primátor Branislav CELLER, hlavným kritériom bola najnižšia cena.


          Mesto zaplatí firme ročne do 46 miliónov korún, čo je podľa primátora o deväť miliónov menej ako predošlý rok, preto poslanci mestského zastupiteľstva na decembrovom zasadnutí rozhodli, že každý Trenčan zaplatí za odvoz odpadu od roku 2006 o 50 korún menej. Doteraz platili obyvatelia mesta 620 korún na osobu a rok, poplatok sa znižuje na 570 korún. Zmluvu s POS mesto podpísalo na dobu neurčitú. „Je to zámer mesta, aby sa so zmluvou mohlo pracovať, zmluvu je tak možné kedykoľvek meniť, či vypovedať,“ povedal B. Celler.


          Od prvého januára majú samosprávy povinnosť kompostovať bioodpad. „Bez ohľadu na podmienky v súťaži, každý subjekt, vrátane POS, musí spĺňať legislatívu Slovenskej republiky a musí byť schopný zaistiť likvidáciu každého odpadu tak, ako mu to predpisuje zákon,“ uviedol Celler.


          Podľa novelizovaného všeobecne záväzného nariadenia o odpadoch, ktoré zastupiteľstvo schválilo na decembrovom zasadnutí, budú poplatky podnikateľom vymerané vynásobením frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby v litroch. Množstvový zber je výhodný najmä pre prevádzkovateľov stravovacích zariadení, pretože v minulom roku podnikatelia platili za zber odpadu podľa počtu miest na sedenie vo svojom zariadení. Mesto podľa Branislava Cellera očakáva od zmeny výberu poplatkov korektné platby od podnikateľov. „Nebola to však naša vina, že sa na území mesta takmer nedal praktizovať množstvový zber, určila to celoslovenská legislatíva. Mohol to robiť len subjekt, ktorý mal vážiace zariadenie. Teraz sme dali do podmienok verejnej súťaže, že subjekt, ktorý bude likvidovať odpad na území mesta, bude musieť mať toto technické zariadenie k dispozícii, aby hlavne podnikateľské subjekty, keď budú chcieť mať množstvový zber, ktorý je v daných podmienkach najspravodlivejší, mohli týmto systémom likvidovať odpad,“ konštatoval trenčiansky primátor.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!