„Nozdrkovský“ chodník je hotový

22. 6. 2022

Miestne časti Biskupice a Nozdrkovce sú prepojené plynulým chodníkom zo zámkovej dlažby. Dokončená je už aj jeho posledná, tretia etapa a tamojší priechod pre chodcov má nové osvetlenie.

Výstavba tejto komunikácie pre peších musela byť pre zdĺhavý prípravný proces rozdelená na tri etapy. Bolo totiž potrebné majetkovo – právne vysporiadať nemalé množstvo súkromných pozemkov, čo zobralo veľa času.

Prvú časť chodníka sme vybudovali koncom roka 2018. Šlo o úsek oproti čistiarni odpadových vôd a jeho napojenie na chodník, ktorý vedie do Leteckých opravovní a Letecko-technickej SOŠ v Trenčíne. Naň sa v minulom roku teda napojila druhá etapa chodníka pozdĺž cesty od autobusovej zastá​vky ​oproti Čistiarni odpadových vôd po prvú križovatku v Nozdrkovciach. Ešte v tomto roku túto časť chodníka osvetlíme.

Do Nozdrkoviec vedie cesta III. triedy v správe Trenčianskeho samosprávneho kraja, je obojsmerná, dvojpruhová, pôvodne bez priľahlých chodníkov. Mesto podniká kroky, aby ju získalo do svojho majetku a správy.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!