Nový zákon dvíha poplatky za odpad, triedenie je výhodnejšie

8. 3. 2019

Od 1. 1. 2019 je v platnosti nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadu na skládku č. 330/2018. Má motivovať ľudí k tomu, aby zodpovednejšie triedili a vytvárali menej odpadu, ktorý skončí na skládkach.

Nový zákon určuje výšku poplatku, ktorý naše mesto zaplatí za uloženie komunálneho odpadu na skládku. Ceny rastú pre všetkých. Mestám, ktoré triedia viac, sa zdvihnú pomalšie.

Za rok 2018 mesto Trenčín dosiahlo 40,08 – percentnú úroveň vytriedenia komunálneho odpadu. Na skládku putovalo 17 854  ton odpadov a 404 ton drobných stavebných odpadov.

Aj preto od 1. marca 2019 za každú tonu zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu, ktorú uložíme na skládku, zaplatíme nie 36,17 eur, ale 38 eur. Sadzba je platná na celý rok až do 28. februára 2020.

Na skládku odpadov putuje všetok odpad, ktorý vytvoríme, ale nevytriedime. Spolu jedna tona takéhoto odpadu mesto vyjde na 38 eur. Prevádzkovateľovi skládky mesto platí podľa súčasnej zmluvy prevádzkový poplatok 31 eur za tonu odpadu, k tomu sa pridáva zákonný poplatok. Do 28. 2. 2019 mesto platilo zákonný poplatok 5,17 eur za 1 tonu, od 1. 3. 2019 však už musí platiť 7 eur za tonu.

Výška zákonného poplatku sa odvíja od úrovne vytriedenia komunálneho odpadu, ktorú mesto dosiahlo počas uplynulého roka.

Dôležité je vedieť, že zákonný poplatok bude každým ďalším rokom rásť a dosť výrazne. Napríklad, ak by sme aj v roku 2019 dosiahli úroveň vytriedenosti odpadu od 40 do 50 %, zákonný poplatok v ďalšom roku 2020 bude 12 eur za 1 tonu odpadu. Ak dosiahneme vytriedenosť pod 40 %, zaplatíme 13 eur za tonu. 

Zákonný poplatok pre mestá, ktorým sa podarí dosiahnuť v tomto roku viac ako 60 – percentnú vytriedenosť, bude v roku 2020 na úrovni 8 eur. Výška poplatku bude pri rovnakej úrovni vytriedenosti rásť aj v ďalších rokoch.

Svedomito triediť odpad sa preto mestám a ich obyvateľom oplatí.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!