Nový webový portál na správu parkovacích kariet

8. 3. 2018

Mesto Trenčín spustilo nový elektronický systém spravovania parkovacích kariet. Od začiatku marca môžu držitelia kariet cez tento systém predĺžiť ich platnosť. Jeho adresa je karty.parkovanietrencin.sk


Cez elektronický systém môžu komunikovať držitelia kariet prostredníctvom užívateľského konta s prihlasovacím menom a heslom.


Zriadenie konta je dobrovoľné a bezplatné. Osobám, ktoré pri vybavovaní parkovacej karty uviedli svoj email, zaslalo Mesto Trenčín aktivačný email spolu s inštrukciami pre vytvorenie konta.


Po prihlásení sa do konta získa užívateľ prehľad o parkovacích kartách a môže požiadať o predĺženie platnosti parkovacej karty.


Ak máte záujem o elektronickú komunikáciu, ale neuviedli ste mailovú adresu pri kúpe parkovacej karty, navštívte Klientske centrum Mestského úradu v Trenčíne, kde tento údaj doplníte a následne dostanete zaslaný aktivačný email.


Klientske centrum navštívte pre všetky zmeny ohľadom typov karty, vozidla či osoby, držiteľa karty. Tieto údaje sú v profile užívateľa iba k nahliadnutiu.


Elektronický systém pre správu parkovacích kariet je spustený v I. etape, k dispozícii je funkcia pre požiadanie o predĺženie platnosti karty.


Útvar mobility Mestského úradu pripravuje rozšírenie systému o ďalšie funkcie, napr. dočasnú alebo trvalú zmenu EČV či zrušenie parkovacej karty.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!