Nový územný plán dnes vstúpil do platnosti

28. 12. 2012

Základný zákon mesta schválili poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva 12. decembra 2012. Na nový Územný plán toto mesto a jeho obyvatelia čakali päť rokov. Doterajsí územný plán bol z roku 1998.


Nový územný plán mesta Trenčín obsahuje niekoľko dôležitých faktov. Predovšetkým sú to limity, ktoré jasne určujú  minimálny podiel zachovania zelene a maximálnu mieru zastavanosti územia. Pre občanov otvára konečne možnosť budovania rodinných domov. Povoľuje výstavbu bytov v zaniknutých priemyselných zónach, ako napríklad v areáli bývalej Ozety. A okrem ďalších pozitívnych skutočností rešpektuje a chráni lesopark Brezina v jeho dnešnej podobe a rozsahu.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!